Poikkeaminen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeamisen ympäristönsuojelumääräyksistä yksittäistapauksissa ja erityisestä syystä.

Hakemus voi koskea poikkeamista velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä. Voit hakea poikkeamista, mikäli öljysäiliön poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuisi vahinkoa muulle omaisuudelle.

Toimi näin

Hae lupaa poiketa kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä Lupapiste-palvelun kautta. Vaihtoehtoisesti voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksen Sipoon kunnan ympäristövalvontaan, ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen ymparisto@sipoo.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Viranomainen voi päätöksessään antaa tarkentavia ohjeita ja määräyksiä.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Maksu määräytyy Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Verkkoasiointi