Perhetyö

Sipoossa perhetyötä on tarjolla matalalla kynnyksellä niihin arkipäivän tilanteisiin, jotka perhe kokee itse haasteellisiksi. Sosiaaliohjaaja kuuntelee, auttaa, neuvoo ja ohjaa perheitä tavallisissa arkipäivän pulmissa. Tuki on maksutonta ja tapaamisten määrästä ja toteuttamistavoista sovitaan yhdessä perheen kanssa. Perhetyötä on mahdollista saada enintään kolmen kuukauden ajan.

Perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona, mutta voimme tavata perheen esimerkiksi neuvolassa, kahvilassa, lapsen päivähoitopaikassa tai leikkipuistossa. Halutessaan perhe voi tulla tapaamaan työntekijää myös perhetyön omassa toimitilassa. Työskentely suunnataan koko perheelle.

Annamme tukea vanhemmuuteen kuuntelemalla ja vahvistamalla vanhemman roolia äitinä tai isänä. Voimme olla tarvittaessa myös mukana hankalassa tilanteessa antamalla käytännön ehdotuksia, mitä keinoja perhe voisi kokeilla eri tilanteissa. Tukemisen tavoista sovimme aina yhdessä.

Perhetyö on tarkoitettu perheille, joissa on alaikäisiä lapsia, esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • vaikea elämäntilanne tai äkillinen elämänmuutos (esim. ero)
  • vanhemmuuden tuen tarvetta
  • lapsen kasvatukseen liittyviä kysymyksiä (esim. uhmaikä, rajat)
  • haasteita perheen arkirutiineissa tai päivärytmissä
  • uneen tai ruokailuun liittyvät asiat tuottavat pulmia
  • uusperheen elämään liittyviä kysymyksiä
  • perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen pulmia
  • teini-ikäisen käytös ihmetyttää

Perhetyön pika-ajat

Varhaisen tuen sosiaaliohjaajan kanssa voi tulla keskustelemaan jo pienestäkin pulmasta, joka voi liittyä esimerkiksi perheesi arkeen tai vaikka keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus saada keskusteluapua nopeasti ja ennen kuin ongelmat mahdollisesti lähtevät paisumaan.

Tapaamisesta ei synny sosiaalihuollon asiakkuutta, eikä siitä tehdä mitään kirjauksia. Kertaluonteiset tapaamiset toteutetaan kasvokkain Perhetuvalla Nikkilässä tai vaihtoehtoisesti puhelimitse tai etäyhteydellä Teams-sovelluksen kautta.

Pika-aikoja (75 minuuttia) tarjotaan keskiviikkoisin klo 8-9.15. Keskusteluaikoja voi varata sähköisestä ajanvarauskalenterista jonka löydät tältä sivulta.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Toimi näin

Vanhemmat voivat ottaa itse suoraan yhteyttä johtavaan sosiaaliohjaajaan tai lapsiperheiden sosiaalityön päivystys- ja palvelunumeroon.

Yhteydenotto voi myös tapahtua yhteistyökumppaneiden, kuten esimerkiksi neuvolan, varhaiskasvatuksen tai koulun kautta.

Yhteydenotto ei velvoita tai sido perhettä mihinkään.

1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Henkilökunta siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Henkilökunnan käytössä olevat matkapuhelinnumerot säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet muuttuvat muotoon etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Perhetyötä tarjotaan matalalla kynnyksellä sipoolaisille lapsiperheille.

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa perheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Perhetyö voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä. Perhetyötä voidaan tehdä myös perheen kotona.

Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Sosiaalihuoltolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301