Perhehoito ikääntyville

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä osa- tai ympärivuorokautisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Perhehoito toteutetaan yhteistyössä kunnan muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.

Perhehoito voi toimia myös omaishoitotilanteessa omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestämisen muotona.

Toimi näin

Ota yhteyttä puhelimitse perhehoidonohjaajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos koet yksinäisyyttä ja turvattomuutta tai sinulla on muistamattomuutta, perhehoito voi olla sinulle yksi vaihtoehto arjessa selviytymiseen. Et kuitenkaan tarvitse jatkuvaa sairaanhoidollista etkä yöllistä apua.

Perhehoidon järjestämisen lähtökohtana ovat sinun tarpeesi ja ne arvioidaan aina yksilöllisesti.