Perhehoitajaksi hakeutuminen

Perhehoitajalta edellytetään kykyä pitää huolta ikäihmisen hyvinvoinnista ja sitoutumista tehtävään. Perhehoitajaksi hakevalle järjestetään ennakkovalmennuskoulutus. Kunta selvittää perhehoitajan soveltuvuuden tehtävään. Perhehoitajaksi hyväksytyn kanssa tehdään toimeksiantosopimus.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista sekä ohjeet asiointiin hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Toimi näin

Lisätietoja saat perhehoidonohjaajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

  • Perhehoitaja on vastuullinen aikuinen, joka sitoutuu tehtäväänsä.
  • Henkilö on saanut ennakkovalmennuksen ja hänellä on hyväksyvä arvio tehtävän edellyttämistä valmiuksista.
  • Perhehoitajana voi toimia parisuhteessa elävä tai yksinasuva.
  • Ennen ennakkovalmennuksen alkamista perhehoitajaksi hakeva pyytää kotikunnan lausunnon soveltuvuudestaan perhehoitajaksi.
  • Perhehoitajan terveydentila on hyvä. Perhehoitajaksi aikovalta pyydetään lääkärintodistus (T-todistus) ennen ennakkovalmennuksen alkamista.
  • Perheenjäsenten ihmissuhteet ovat kunnossa ja perheen talous on vakaa. Asia selvitetään ennakkovalmennuksen aikana.
  • Perhehoitaja on yhteistyökykyinen. Yhteistyötahoja ovat ikäihmisen omaiset ja läheiset sekä kunnan työntekijät.
  • Perheen kaikki jäsenet hyväksyvät perhehoidon ja perhehoidossa olevalla ikäihmisellä on perheessä tasavertainen asema muiden perheenjäsenten kanssa.

Maksullisuuden tiedot