Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu eropäätöksen tehneille alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmille. Sovittelijat tukevat vanhempia ratkaisemaan eroon liittyviä lasta koskevia asiat sovinnollisesti ja lapsen edun mukaisesti. Parhaimmillaan sovittelu ehkäisee vanhempien välistä riitelyä ja turvaa lapsen oikeuden molempaan vanhempaan ja sujuvaan arkeen myös eron jälkeen. Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoinen, luottamuksellinen ja maksuton palvelu.

Perheasioiden sovittelussa vanhempia autetaan keskustelemaan sovittavista asioista erotilanteessa. Lasten asioista voi sovittelijan avulla keskustella sovinnollisesti. Sovittelussa on mahdollista laatia lasta koskevista asioista sopimukset, jotka voi myöhemmin vahvistaa lastenvalvojalla. Sovittelija on ulkopuolinen ja puolueeton työntekijä, jolla on kokemusta perheiden kanssa työskentelystä. Hän ei tarjoa valmiita ratkaisuja vaan auttaa vanhempia löytämään heidän perheelleen sopivat ratkaisut.

Sovittelu alkaa erillisillä valmistelutapaamisilla, jossa käydään tarkemmin läpi, mistä sovittelussa on kyse. Valmistelutapaamiset järjestetään kummallekin vanhemmalle erikseen ja silloin on mahdollista tuoda esiin itselle tärkeät, sovittavat asiat. Valmistelutapaamista seuraa 1-3 yhteistä sovittelutapaamista, jonka jälkeen voidaan sopia seurantatapaamisesta.

Sipoon kunnan perheasioiden sovittelun koordinaattorina toimii lastenvalvoja.

Toimi näin

Ota yhteyttä neuvonta ja ajanvarausasioissa Itä-Uudenmaan perheoikeudelliseen yksikköön puhelimella tai sähköpostilla. Lisätietoa ja mahdolliset poikkeusajat löydät Porvoon Itä-Uudenmaan perheoikeudellisen yksikön kotisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Perheasioiden sovittelua tarjotaan sipoolaisille eroa harkitseville tai jo eronneille, alaikäisten lasten vanhemmille. Palvelu on maksutonta.

Tausta ja lainsäädäntö

Voitte pariskuntana hakeutua perheasiain sovitteluun ristiriitatilanteissa, eroa harkitessanne tai siitä jo päätettyänne. Sovittelua voidaan käyttää myös eron jälkeen esimerkiksi lapsiin liittyvien erimielisyyksien selvittämiseksi.

Jos elät avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, sinulla ja perheelläsi on oikeus päästä sovitteluun. Sovitteluun osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista.

Sovittelijat ovat perheneuvontaan, perheoikeuteen tai lastensuojeluun perehtyneitä henkilöitä, joilla on lupa toimen harjoittamiseen. Perheasioiden sovittelua järjestää kunnan sosiaalitoimi itsenäisesti tai yhteistyössä esimerkiksi yhdistysten, yritysten, säätiöiden tai muiden ammattitaitoisten toimijoiden kanssa.

Avioliittolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234