Vammaispalvelujen palvelutarpeen arviointi

Vammaispalvelujen palvelutarpeen arviointi tehdään, kun hakemus saapuu vammaispalveluihin tai mahdollinen vammaispalvelutarve

tulee vammaispalvelun työntekijälle muutoin ilmi.

Kun sinulla on todettu vamma tai sairaus, joka alentaa toimintakykyäsi pitkäaikaisesti, voit varata ajan vammaispalvelujen palvelutarpeen arviointiin.

Arvioinnin tarkoituksena on selvittää elämäsi kokonaistilannetta. Samalla arvioimme sitä, millaisiin vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin sinulla on oikeus.

Arvioimme palvelutarvettasi yhdessä sinun kanssasi kotikäynnillä tai vammaispalveluiden toimipisteessä. Jos haluat, voit kutsua tapaamiseen mukaan henkilöitä, jotka ovat tärkeitä palvelutarpeen arviointisi kannalta.

Tapaamiseen tarvitset mukaasi asiakirjan, joka on lääkärin tai jonkun muun terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä.

Asiakirjan on oltava alle vuoden vanha ja siitä on selvittävä:

  • mikä vamma tai sairaus sinulla on
  • millainen on toimintakykysi ja elämäntilanteesi

Vammaispalveluiden henkilökohtaiset asiakastapaamiset järjestetään ajanvarauksen perusteella.