Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu sinulle vammainen henkilö, joka tarvitset hoitoa, huolenpitoa ja asumiseen liittyviä palveluja

  • päivittäin
  • jatkuvasti
  • muuten erityisen paljon
  • vuorokauden eri aikoina, mutta et öisin

Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää palveluasumista vaikeavammaisille henkilöille, joille tarvittavaa riittävää huolenpitoa ei ole mahdollista turvata avohuollon toimenpitein.

Palveluasumiseen liittyvät palvelut voidaan toteuttaa omassa asunnossa tekemällä siellä tarvittavia muutostöitä ja esim. kotihoidon avustuksella, omaishoidon tuella, palkkaamalla henkilökohtaisen avustajan tai näitä palveluita yhdistämällä.

Palveluasuminen voidaan järjestää myös palvelutalossa, jolloin palvelutalon henkilökunta vastaa asiakkaan tarvitsemasta hoidosta, huolenpidosta ja valvonnasta, ja henkilökohtainen avustaja auttaa asiakasta ensisijaisesti palvelutalon ulkopuolella.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista sekä ohjeet asiointiin hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Henkilökunta siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Henkilökunnan käytössä olevat matkapuhelinnumerot säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet muuttuvat muotoon etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi.