Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Päihde- ja mielenterveyspalvelut tarjoaa sinulle ja läheisillesi tukea ja neuvontaa päihde- ja muissa riippuvuusongelmissa. Palvelumme ovat vapaaehtoisia, maksuttomia ja meillä on vaitiolovelvollisuus.

Depressiohoitaja antaa lyhytkestoista keskustelumuotoista tukea aikuisille joilla on masennus tai ahdistuneisuus oireita. Avun piiriin voi hakeutua myös vaikeassa elämäntilanteessa.

Päihdetyöntekijän työn tavoitteena on ehkäistä erilaisten riippuvuusongelmien syntymistä sekä auttaa ja tukea ihmisten selviytymistä niissä elämäntilanteissa, joissa päihteiden käyttö tai jokin muu riippuvuus haittaa yksilön, perheen tai yhteisön elämää. Hoitoon hakeutuminen on vapaaehtoista.

Avoimet ryhmät
Ryhmät käynnistyvät viikolla 37.

Stressinpurku-ryhmä

Ryhmän tarkoitus on auttaa jännitteiden purkamisessa kehosta ja mielestä. Teemme yhdessä harjoituksia kehoyhteyden lisäämiseksi, ja mietimme konkreettisia keinoja stressin purkamiseen.

Kokemusasiantuntijan (yhdessä sairaanhoitajan kanssa) ohjaama Teams-ryhmä kokoontuu torstaisin klo 12–13 (ryhmän kesto noin 45 min). Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ahdistuksen ohjattu omahoito-ryhmä

Ryhmä pohjautuu Mielenterveystalo.fi -sivuston samannimiseen omahoitoon sekä omahoitoon sodan uhkaan liittyvän huolen ja epävarmuuden sietämisestä. Teams-ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 15–16 (ryhmän kesto noin 45 min). Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kahden ryhmäkerran aikana käydään läpi neljä harjoitusta, joista saat hyötyä ahdistuksen lievittämiseen. Säännöllinen harjoittelu mahdollistaa ajatus- ja toimintamallien muutoksen, joten harjoittelu on tärkeässä osassa oireiden lievittymisessä. Harjoittelun myötä armollisuus itseä ja omaa kokemusta kohtaan kasvaa.

Pariton viikko ryhmäkerta 1: Murehtimisen rajaaminen ja kehon rauhoittaminen

Parillinen viikko ryhmäkerta 2: Epävarmuuden sietäminen ja tunteiden hyväksyminen

Ryhmät ovat jatkuvia avoimia ryhmiä, joihin voit osallistua silloin kun sinulle sopii ja ryhmäkertojen aikana voit osallistua sen verran, kuin tuntuu hyvältä. Ryhmät ovat luottamuksellisia, kerrotaan omasta kokemuksesta ja kunnioitetaan toisten omaa kokemusta.

Verkkoasiointi