Muut lautakunnat ja jaostot

Tällä sivulla:

Muut lautakunnat ja jaostot

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Stefan Sandström, puheenjohtaja (Kim Simonsén)

Ari Tamminen, varapuheenjohtaja (Sami Alasara)

Gunilla Holmberg (Maria Liljeström)

Sirpa Pöllönen (Tapani Pöllönen)

Ilkka Janhunen (Maarit Virtanen)

Elinkeinojaosto

Juha Suuronen, puheenjohtaja (Pasi-Ilkka Väyrynen)

Pekka Petäkoski, varapuheenjohtaja (Maija Kuntsi)

Christel Liljeström (Tim Kankfelt)

Tanja Åkerfelt (Antti Skogster)

Timo Rope (Petri Haikonen)

Tarkastuslautakunta

Lautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Harri Lehtonen, puheenjohtaja (Maija Lepistö)

Hannele Rauha, varapuheenjohtaja (Janne Nickström)

Hans-Peter Lindgren (Christoffer Hällfors)

Minna Lindblom (Pauliina Tapio)

Kirsi Toivola (Kristiina Ovaskainen)

Keskusvaalilautakunta

Vastaa kunnassa toimitettavien kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä.

Peter Stenvall, puheenjohtaja, peter.stenvall(at)gmail.com

Maija-Liisa Sahlbom, varapuheenjohtaja

Liisa Jankkari

Sami Siltaloppi

Mervi Hursti

Keskusvaalilautakunnan varajäsenet:

Maria Liljeström

Juha Maristo

Matti Viita

Kjell Grönqvist

Maarit Virtanen

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto tekee aloitteita, valitsee edustajan kunnanvaltuustoon sekä eri valiokuntiin ja jaostoihin, tukee nuoria koskevaa päätöksentekoa sekä edesauttaa uusien ideoiden syntymistä ja voi myös halutessaan toteuttaa erilaista toimintaa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Peter Lindgren ja varapuheenjohtajaksi valittiin Timi Turpeinen.

Toimi näin

Jäsenillä on s-postiosoite muodossa etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi. Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.

Sipoon Veli -liikelaitoksen johtokunnan sihteerinä toimii Daisy Ek.

Elinkeinojaoston sihteerinä toimii hallinnon asiantuntija Pauliina Merjomaa.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii kunnan tilintarkastaja.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintopäällikkö Jenni Björksten.