Muut lautakunnat ja jaostot

Muut lautakunnat ja jaostot

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Stefan Sandström, puheenjohtaja puh. 050 546 7075 (Christer Lindqvist)

Jani Rämäkkö, varapuheenjohtaja (Ari Tamminen)

Maria Forss (Marianne Andersson-Lindqvist)

Kjell Grönqvist (Sari Rissanen)

Brita Ekebom (Ilkka Janhunen)

Elinkeino- ja työllisyysjaosto

Jani Asunmaa, puheenjohtaja (Peter Nortamo)

Tanja Åkerfelt, varapuheenjohtaja (Carola Juselius)

Jonas Lindström (Annika Sarén)

Anneli Komi (Mika Myllynen)

Sari Rissanen (Jyrki Taskinen)

Tarkastuslautakunta

Lautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Thomas Sundström, puheenjohtaja (Ann-Christin Nokelainen)

Markus Söderqvist, varapuheenjohtaja (Anders Backström)

Laura Laakso (Harri Lehtonen)

Maria von Flittner (Maria Thelen)

Timo Bonsdorff (Jarkko Haverinen)

Keskusvaalilautakunta

Vastaa kunnassa toimitettavien kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä.

Sture Lindqvist, puheenjohtaja

Liisa Jankkari, varapuheenjohtaja

Mervi Hursti, jäsen

Maija-Liisa Sahlbom, jäsen

Sami Siltaloppi, jäsen

Keskusvaalilautakunnan varajäsenet:

Janica Bergström, 1. varajäsen

Kalle Vihtari, 2. varajäsen

Tiina Sinkkonen, 3. varajäsen

Timo Maaranen, 4. varajäsen

Hans-Eric Christiansson, 5. varajäsen

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto tekee aloitteita, valitsee edustajan kunnanvaltuustoon sekä eri valiokuntiin ja jaostoihin, tukee nuoria koskevaa päätöksentekoa sekä edesauttaa uusien ideoiden syntymistä ja voi myös halutessaan toteuttaa erilaista toimintaa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Emil Granström ja varapuheenjohtajaksi valittiin Ahti Pokkinen.

Toimi näin

Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri Nina Grandell / Daisy Ek.

Elinkeino- ja työllisyysjaoston sihteerinä toimii asianhallintasihteeri Tiina Tanskanen.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii kunnan tilintarkastaja.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintopäällikkö Jenni Björksten.