Muut lautakunnat ja jaostot

Muut lautakunnat ja jaostot

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Stefan Sandström, puheenjohtaja puh 050 546 7075 (Kim Simonsén)

Ari Tamminen, varapuheenjohtaja (Sami Alasara)

Gunilla Holmberg (Maria Liljeström)

Sirpa Pöllönen (Tapani Pöllönen)

Ilkka Janhunen (Maarit Virtanen)

Elinkeinojaosto

Juha Suuronen, puheenjohtaja puh 045 125 3223 (Pasi-Ilkka Väyrynen)

Pekka Petäkoski, varapuheenjohtaja (Maija Kuntsi)

Christel Liljeström (Tim Kankfelt)

Tanja Åkerfelt (Antti Skogster)

Timo Rope (Petri Haikonen)

Tarkastuslautakunta

Lautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Harri Lehtonen, puheenjohtaja puh 050 351 7761 (Maija Lepistö)

Hannele Rauha, varapuheenjohtaja puh 040 357 6765 (Janne Nickström)

Hans-Peter Lindgren (Christoffer Hällfors)

Minna Lindblom (Pauliina Tapio)

Kirsi Toivola (Kristiina Ovaskainen)

Keskusvaalilautakunta

Vastaa kunnassa toimitettavien kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä.

Peter Stenvall, puheenjohtaja, peter.stenvall(at)gmail.com puh 0451290280

Sami Siltaloppi, varapuheenjohtaja

Liisa Jankkari, jäsen

Maria Liljeström, jäsen

Juha Maristo, jäsen

Keskusvaalilautakunnan varajäsenet:

Camilla Levander, 1. varajäsen

Sirpa Pöllönen, 2. varajäsen

Matti Viita, 3. varajäsen

Nancy Lökfors, 4. varajäsen

Laura Sahri, 5. varajäsen

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto tekee aloitteita, valitsee edustajan kunnanvaltuustoon sekä eri valiokuntiin ja jaostoihin, tukee nuoria koskevaa päätöksentekoa sekä edesauttaa uusien ideoiden syntymistä ja voi myös halutessaan toteuttaa erilaista toimintaa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Peter Lindgren ja varapuheenjohtajaksi valittiin Timi Turpeinen.

Toimi näin

Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.

Sipoon Veli -liikelaitoksen johtokunnan sihteerinä toimii Daisy Ek.

Elinkeinojaoston sihteerinä toimii hallinnon asiantuntija Pauliina Merjomaa.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii kunnan tilintarkastaja.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintopäällikkö Jenni Björksten.