Lastensuojelun sijaishuolto

Jos lastensuojelun avohuollon tukitoimet eivät riitä, lapsen edun mukaista on hänen sijoittamisensa kodin ulkopuolelle. Tilanteet, joissa lapsen kehitys vaarantuu vakavasti ovat esimerkiksi

  • puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä
  • lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään

Lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle kiireellisesti tai huostaanotto päätöksellä. Sijaishuolto tarkoittaa lapsen huolenpidon järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijoitusvaihtoehtoja ovat

  • läheissijoitus, sukulaissijoitus
  • perhehoito
  • lastensuojelulaitokset, ammatilliset perhekodit

Tämän jälkeen lapsella on oikeus jälkihuoltoon, missä lasta ja perhettä tukeva työskentely jatkuu päättyen viimeistään lapsen täyttäessä 25 vuotta.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se hyvinvointialue, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä se hyvinvointialue, jolla lapsen kotikunta sijaitsee.

Lastensuojelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417