Lastensuojelun jälkihuolto

Jälkihuolto on osa lastensuojelua. Sen tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai helpottaa nuoren itsenäistymistä. Jälkihuolto-oikeus on lapsella tai nuorella, joka

• on ollut huostaan otettuna

• on ollut sijoitettuna avohuollon tukitoimena vähintään 6 kk

Yksilöllisten tarpeitten mukaan räätälöitävä jälkihuollon tuki on aina vapaaehtoista. Nuoren on mahdollista saada jälkihuollosta

• henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa

• tukea omien voimavarojen löytämiseksi

• apua asunnon saamiseen

• tukea itsenäiseen asumiseen, opintoihin ja työllistymiseen

• taloudellista tukea ja ohjausta oman talouden hallintaan

Jälkihuolto päättyy viimeistään lapsen täyttäessä 25 vuotta.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sen jälkeen, kun sijaishuolto tai muut lastensuojelutoimet ovat päättyneet. Oikeus jälkihuoltoon kestää viisi vuotta tai siihen asti, että nuori täyttää 25 vuotta.

Jälkihuollon järjestämisestä vastaa lähtökohtaisesti lapsen tai nuoren asuinkunta. Jälkihuollon kustannuksista vastaa se kunta, joka on vastannut sijaishuollon kustannuksista. Jälkihuollossa olevaa nuorta tuetaan asumisen järjestelyissä, talousasioissa sekä opiskelua, työtä ja muuta elämää koskevissa suunnitelmissa. Jälkihuoltoa toteuttaa sosiaalityöntekijä.

Lastensuojelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417