Lastensuojelun avohuolto

Jokaisella lapsella on oma sosiaalityöntekijä, joka tapaa lasta ja perhettä. Avohuollon työskentely perustuu asiakassuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä perheen kanssa. Siinä määritellään tarpeet, keinot ja tavoitteet työskentelylle. Lastensuojelu on yhteistyötä, jota tehdään lapsen ja vanhempien kanssa sekä perheen arjessa läsnä olevien muiden tahojen, kuten päivähoidon, neuvolan, muiden hoitotahojen ja koulun kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on selvittää, mitä apua tarvitaan ja miten lastensuojelu voi auttaa. Tapaamisia voi olla esimerkiksi kotona, sosiaalitoimistossa, päiväkodissa tai koulussa.

Joskus lyhytaikainen tuki on riittävää, toisinaan tarvitaan pitkäaikaista yhteistyötä. Avohuollon palveluja ja tukitoimia voivat olla esimerkiksi

  • tehostettu perhetyö
  • perhekuntoutus
  • tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta
  • sijoitus avohuollon tukitoimena
  • taloudellinen tuki esimerkiksi lapsen harrastuksiin

Avohuollon asiakkuus päättyy, kun lapsesta ei ole enää huolta.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen soveltuva kokonaisuus. Kunta järjestää palvelut tarpeen mukaan.

Lastensuojelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417