Lastensuojelu

Lastensuojeluun voit ottaa yhteyttä silloin, kun olet huolissasi havaittuasi lapsiin kohdistuvaa laiminlyöntiä, heitteillejättöä tai vaaraa.

Lastensuojelun tehtävä on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Jokaisella lapsella on oma vastuusosiaalityöntekijä.

Lastensuojelu koostuu avo-, sijais- ja jälkihuollon palveluista.

Toimi näin

Ota yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityön päivystys- ja palvelunumeroon. Vastaamme puhelimeen mahdollisuuksien mukaan arkisin klo 9-15 välillä.

Muina aikoina voit olla tarvittaessa yhteydessä Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Sosiaalipalvelut" ja sieltä "Lastensuojeluilmoitus".

Tausta ja lainsäädäntö

Ota yhteyttä lastensuojelun päivystykseen, jos lapsen, nuoren tai perheen tilanne edellyttää kiireellistä neuvontaa tai välitöntä puuttumista. Tällaiset tilanteet voivat liittyä esimerkiksi väkivaltaan, päihteisiin tai epäilyyn, että lapsesta huolehtiminen on laiminlyöty.

Kuntien lastensuojelun päivystykseen voi soittaa virka-aikana. Virka-ajan ulkopuolella iltaisin ja öisin tulee hätätilanteissa ottaa yhteyttä hätäkeskukseen (112). Hätäkeskuksen kautta saa tarvittaessa yhteyden kunnan sosiaalipäivystykseen. Joissakin kunnissa on käytössä myös oma ympärivuorokautinen sosiaalipäivystyksen puhelinnumero.

Lastensuojelulaki http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070417

Verkkoasiointi