Lastenneuvola

Lastenneuvolassa seurataan alle esikouluikäisen lapsen kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on edistää lapsen ja perheen hyvinvointia, tukea vanhemmuutta, ennaltaehkäistä sairauksia ja havaita mahdolliset ongelmat jo varhaisessa vaiheessa.

Lapsen kasvua ja kehitystä seurataan terveystarkastuksissa ja tarvittaessa lisäkäynneillä vastaanotolla tai avoneuvolassa.

Tietoa lastenneuvolan käynneistä ja rokotuksista löydät esitteestä. Molemmat vanhemmat ovat tervetulleita kaikille seurantakäynneille, mutta erityisesti niin sanottuihin laajoihin terveystarkastuksiin. Laajoissa terveystarkastuksissa pyrimme huomioimaan koko perheen hyvinvoinnin ja mahdollisen tuen tarpeen.

Lapsi joka työntää legoa suuhun

Toimi näin

Voit varata ajan (Neuvolan ajanvaraus ja yhteystiedot) puhelinaikana ma−to klo 12:00-12:45. Jos puhelinaika ei sovi sinulle, varaa sinulle sopiva soittoaika sähköisesti (Terveyspalveluiden sähköinen ajanvaraus).

1−3-vuotistarkastukseen voit varata ajan sähköisesti. Varaa aika lapsen nimellä. Huom. Varaa aika 1,5-vuotiaan lääkärintarkastukseen omalta terveydenhoitajaltasi.

Peru neuvola-aika soittamalla terveydenhoitajalle puhelinaikana tai lähettämällä tekstiviesti neuvoloiden yhteiseen numeroon. Liitä viestiin asiakkaan nimi ja syntymäaika.

Löydät seuraavat neuvolan lomakkeet Oma asiointi -palvelun Terveyspalvelut-kategoriasta:

  • Neuvolan esitiedot - Odottavat vanhemmat
  • Neuvolan esitiedot - 1,5v ja 4 lasten vanhemmat
  • Neuvolan kysely päihteiden käytöstä
  • Neuvolan voimavarakysely

Tutustu myös neuvolan linkkivinkkeihin.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Terveydenhuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326