Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on lasten- ja kodinhoitoapua, vanhemmuuden tukemista ja arkirutiinien hoitamista yhdessä vanhemman kanssa.

Kotipalvelua annetaan määräaikaisesti sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Kotipalvelun sisältö suunnitellaan ja määritellään perhekohtaisesti yhdessä perheen kanssa. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä:

 • keskustelee perheeseen tullessaan sen hetkisestä avuntarpeesta
 • tukee perheen omatoimista selviytymistä
 • auttaa kodin päivittäisissä tehtävissä, esim. lastenhoidossa ja ruoanlaitossa
 • opastaa, neuvoo ja kertoo muista palveluista

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 1301/2014 19§ mukaista sosiaalipalvelua ja tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden perhettä tukevien ammattilaisten kanssa. Toiminta perustuu luottamuksellisuuteen ja hyvään yhteistyöhön asiakkaan, työntekijän ja muiden asiakasta auttavien tahojen kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelu maksaa 5€/h.

Alle 1-vuotiaiden lasten perheille maksutonta kotipalvelua 1-5 kertaa

Sipoon kunta tarjoaa maksuttomasti 1-5 kertaa kotipalvelua kaikille alle 1-vuotiaiden lasten perheille. Vauvaperheiden kotipalvelu sisältää lastenhoitoa (myös kotona olevat sisarukset), apua kodinhoitoon sekä tarvittaessa tukea ja neuvontaa vanhemmuuteen. Apua saa muun muassa lastenhoidossa sekä pienten arjen askareiden kuten pyykkien tai tiskien hoitamisessa. Vanhempi voi käydä vaikka asioilla tai pitää hengähdystauon arjen pyörityksestä.

Palvelun tilaus puhelimitse johtavalta sosiaaliohjaajalta.

Ryhmähoito

Ryhmähoito on tarkoitettu kotihoidossa oleville 0-5v lapsille. Palvelun tarkoituksena on tarjota perheen huoltajille hengähdystaukoa tai mahdollisuutta käydä asioilla ilman lasta. Lapsi saa ryhmähoidossa leikkiä ja ulkoilla yhdessä muiden lasten kanssa ohjatusti. Ryhmähoito on maksutonta.

Ryhmähoitoa ei tarjota avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnassa, päivähoidossa tai perhepäivähoidossa oleville lapsille.

Ryhmähoitoa tarjotaan perjantaisin klo 9-12 vuoroviikoin Nikkilässä ja Söderkullassa.

Nikkilä, Villa Solåker

10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11 ja 3.12.

Söderkulla, Taasjärven kylätupa

17.9, 1.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11 ja 10.12.

Paikka ryhmähoitoon varataan etukäteen ennen hoitopäivää lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijöiltä puhelimitse. Hoidosta voi myös kysyä lisää puhelimitse.

Toimi näin

Hae lapsiperheiden kotipalvelua täyttämällä lapsiperheiden kotipalveluhakemus ja lähetä hakemus joko sähköisesti tai postitse osoitteeseen Lapsiperheiden sosiaalityö, Jussaksentie 14, 04130 Sipoo.

Voit myös ottaa yhteyttä puhelimitse kotipalvelua koordinoivaan johtavaan sosiaaliohjaajaan tai lapsiperheiden sosiaalityön päivystys- ja palvelunumeroon.

Alle 1-vuotiaiden lasten perheille maksutonta kotipalvelua tilaukset puhelimitse johtavalta sosiaaliohjaajalta.

Paikka ryhmähoitoon varataan etukäteen ennen hoitopäivää lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijöiltä puhelimitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Perusteita kotipalvelun myöntämiselle:

 • perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia, painopisteenä alle kouluikäisten perheet
 • monikkoperheille vauvavaiheessa
 • raskauteen ja vauvan hoitoon liittyvistä vaikeuksista selviytymiseen
 • vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
 • vanhemman uupumus
 • vaikea elämäntilanne tai äkillinen elämänmuutos
 • lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 • perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen

Kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tapauksissa:

 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • pelkkään siivoukseen
 • korvaamaan lasten päivähoitoa
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen

Maksullisuuden tiedot

Chargeable

Lapsiperheiden kotipalvelu maksaa 5€/h.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Sosiaalihuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301