Lapsiperheiden kotipalvelu

Kuva: Suvi Suovaara

Lapsiperheiden kotipalvelu on lasten- ja kodinhoitoapua, vanhemmuuden tukemista ja arkirutiinien hoitamista yhdessä vanhemman kanssa.

Kotipalvelua annetaan määräaikaisesti sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Kotipalvelun sisältö suunnitellaan ja määritellään perhekohtaisesti yhdessä perheen kanssa. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä:

 • keskustelee perheeseen tullessaan sen hetkisestä avuntarpeesta
 • tukee perheen omatoimista selviytymistä
 • auttaa kodin päivittäisissä tehtävissä, esim. lastenhoidossa ja ruoanlaitossa
 • opastaa, neuvoo ja kertoo muista palveluista

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 1301/2014 19§ mukaista sosiaalipalvelua ja tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden perhettä tukevien ammattilaisten kanssa. Toiminta perustuu luottamuksellisuuteen ja hyvään yhteistyöhön asiakkaan, työntekijän ja muiden asiakasta auttavien tahojen kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelu maksaa 5€/h.

Alle 1-vuotiaiden lasten perheille maksutonta kotipalvelua 1-4 kertaa

Sipoon kunta tarjoaa maksuttomasti 1-4 kertaa kotipalvelua kaikille alle 1-vuotiaiden lasten perheille. Yhden kotikäynnin pituus on 3 tuntia. Vauvaperheiden kotipalvelu sisältää lastenhoitoa (myös kotona olevat sisarukset), apua kodinhoitoon sekä tarvittaessa tukea ja neuvontaa vanhemmuuteen.

Palvelun tilaus puhelimitse johtavalta sosiaaliohjaajalta, Anne Willström 0504635126

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Henkilökunta siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Henkilökunnan käytössä olevat matkapuhelinnumerot säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet muuttuvat muotoon etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi.

Toimi näin

Hae lapsiperheiden kotipalvelua täyttämällä hakemus Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Sosiaalipalvelut" ja sieltä "Lapsiperheiden kotipalveluhakemus".

Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä puhelimitse kotipalvelua koordinoivaan johtavaan sosiaaliohjaajaan tai lapsiperheiden sosiaalityön päivystys- ja palvelunumeroon.

Kenelle ja millä ehdoin

Perusteita kotipalvelun myöntämiselle:

 • perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia, painopisteenä alle kouluikäisten perheet
 • monikkoperheille vauvavaiheessa
 • raskauteen ja vauvan hoitoon liittyvistä vaikeuksista selviytymiseen
 • vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
 • vanhemman uupumus
 • vaikea elämäntilanne tai äkillinen elämänmuutos
 • lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 • perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen

Kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tapauksissa:

 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • pelkkään siivoukseen
 • korvaamaan lasten päivähoitoa
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Lapsiperheiden kotipalvelu maksaa 5€/h.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Sosiaalihuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Verkkoasiointi