Lääkärin ja hoitajan päivystysvastaanotto

Päivystys antaa ensiapua ja muuta kiireellistä hoitoa arkisin.

Muina aikoina päivystyksestä vastaa Porvoon sairaalan yhteispäivystys.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Toimi näin

Jos olet ensiavun tai muun kiireellisen hoidon tarpeessa, ota yhteyttä mahdollisimman pian terveysaseman vastaanottoon.

Päivystys palvelee ensiapua ja muuta kiireellistä hoitoa tarvitsevia arkisin maanantaista torstaihin kello 8–17 ja perjantaisin kello 8–16.

Muina aikoina saat kiireellistä hoitoa Porvoon sairaalan päivystyksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Päivystyksessä annetaan potilaalle kiireellistä hoitoa. Hoidon tarve voi aiheutua äkillisestä sairastumisesta tai vammautumisesta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta tai toimintakyvyn heikkenemisestä. Päivystyksessä hoidetaan kaikkia kiireellisen avun tarvitsijoita näiden asuinpaikasta riippumatta.

Hoitaja tai lääkäri tekee potilaalle hoidontarpeen arvioinnin, jossa määritellään hoidon kiireellisyys ja tarve. Jos hoidon tarve ei ole kiireinen, potilaan tulee hakeutua terveyskeskukseen virka-aikana.

Päivystyspalveluita on saatavilla kaikkina vuorokaudenaikoina. Ympärivuorokautinen päivystys järjestetään suurten terveyskeskusten ja sairaaloiden yhteydessä.

Terveydenhuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326