Sipoon terveyskeskuksen päivystys antaa ensiapua ja muuta kiireellistä hoitoa arkisin. Päivystys hoitaa kaikkia kiireellisen avun tarvitsijoita heidän kotikunnastaan riippumatta.

Muina aikoina päivystyksestä vastaa Porvoon sairaalan yhteispäivystys.

Toimi näin

Jos olet ensiavun tai muun kiireellisen hoidon tarpeessa, ota yhteys terveysasemalle mielellään aamulla klo 8-10.

Sipoon terveyskeskuksen päivystys palvelee ensiapua ja muuta kiireellistä hoitoa tarvitsevia arkisin maanantaista torstaihin kello 8–17 ja perjantaisin kello 8–16.

Muina aikoina saat kiireellistä hoitoa Porvoon sairaalan päivystyksessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Terveyskeskuksen ensiapu ja päivystys on tarkoitettu kaikille kiireellistä hoitoa tarvitseville riippumatta siitä, mikä heidän kotikuntansa on.

Tausta ja lainsäädäntö

Päivystyksessä annetaan potilaalle kiireellistä hoitoa. Hoidon tarve voi aiheutua äkillisestä sairastumisesta tai vammautumisesta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta tai toimintakyvyn heikkenemisestä. Päivystyksessä hoidetaan kaikkia kiireellisen avun tarvitsijoita näiden asuinpaikasta riippumatta.

Hoitaja tai lääkäri tekee potilaalle hoidontarpeen arvioinnin, jossa määritellään hoidon kiireellisyys ja tarve. Jos hoidon tarve ei ole kiireinen, potilaan tulee hakeutua terveyskeskukseen virka-aikana.

Päivystyspalveluita on saatavilla kaikkina vuorokaudenaikoina. Ympärivuorokautinen päivystys järjestetään suurten terveyskeskusten ja sairaaloiden yhteydessä.

Terveydenhuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326