Kouluvalmentaja

Kouluvalmentajan työskentely on opetusvelvollisuuteen sitomatonta toimintaa.  Kouluvalmentaja on helposti lähestyttävä aikuinen koulun arjessa. 

Kouluvalmentajien tehtävänä on 

  • olla läsnä koululla, osallistua koulun arkeen 
  • tukea oppilaita kouluun tulemisessa ja koulussa olemisessa
  • auttaa oppilaita etenemään opinnoissa
  • yhteistyö opettajien ja oppilashuollon kanssa
  • osallistuu aktiivisesti yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön
  • edistää kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän vastaista toimintakulttuuria kouluissa.