Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto auttaa koululaista ja hänen perhettään kaikissa koululaisen terveyttä ja hyvinvointia koskevissa kysymyksissä.

Kouluterveydenhuolto kutsuu oppilaan terveystarkastukseen jokaisella vuosiluokalla. Tarkastusten lisäksi kouluterveydenhuolto auttaa kaikissa koululaisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Kouluterveydenhuollossa jatketaan neuvolassa aloitettuja rokotuksia kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Rokotuslupaa kysytään vanhemmilta silloin, kun rokotetta tarjotaan lapselle, joka ei itse kykene vielä asiasta päättämään.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista sekä ohjeet asiointiin hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Toimi näin

Koululainen tai hänen huoltajansa voivat olla yhteydessä kouluterveydenhuoltoon, jos heitä mietityttää jokin oppilaan fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyvä asia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kasvuun ja kehitykseen tai perheen hyvinvointiin ja akuutteihin kriiseihin liittyvät kysymykset.

Kenelle ja millä ehdoin

Kouluterveydenhuolto järjestetään peruskouluissa vuosiluokkien 1–9 oppilaille.

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon työntekijät seuraavat oppilaan kasvua ja kehitystä. Lisäksi he edistävät oppilaan terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevat vanhempia ja huoltajia kasvatuksessa. Kouluterveydenhuolto myös vastaa siitä, että kouluympäristö on terveellinen ja turvallinen.

Oppilas pääsee terveystarkastukseen jokaisella vuosiluokalla. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa oppilaan eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle tulee kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan heille.

Terveydenhuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326