Kotihoito

Kotihoito tukee asiakkaan selviytymistä arjessa. Kotihoidon henkilökunta avustaa asiakasta muun muassa haavanhoidossa, turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa, verikokeiden ottamisessa, verenpaineen mittauksessa ja henkilökohtaisessa hygieniassa. Henkilökunnalla on osaamista myös kotisaattohoidon toteuttamiseen. Lisäksi kotihoidon henkilökunta antaa ohjausta ja neuvontaa.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Toimi näin

Saat lisätietoja kotihoitoon hakeutumisesta ikääntyneiden palveluohjauksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka tarvitsevat apua muun muassa sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn johdosta. Kotihoidon myöntäminen perustuu kattavaan palvelutarpeen arviointiin. Kotihoidon myöntämisestä tai epäämisestä tehdään kirjallinen päätös, johon voi hakea muutosta.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Säännöllisen kotihoidon maksu on tulosidonnainen ja riippuvainen avuntarpeesta. Tilapäisestä avusta maksetaan kertamaksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotiin annettavat palvelut ja kotisairaanhoito. Kotiin annettaviin palveluihin kuuluvat hoiva ja huolenpito, asiakkaan tukeminen arjessa suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota asiakas saa tilapäisesti kotonaan sairautensa hoitamiseksi. Kotihoitoa voi tarvittaessa saada kaikkina vuorokaudenaikoina.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat esimerkiksi tarvittavan hoidon määrä sekä asiakkaan tulot ja mahdollinen sotainvaliditeetti.

Terveydenhuoltolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326