Iäkkään henkilön palveluntarpeesta ilmoittaminen

Kun huoli iäkkäästä henkilöstä ja hänen mahdollisesta avun tai tuen tarpeesta herää, voi tehdä ilmoituksen hänen palveluntarpeestaan. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut yksityishenkilö tai viranomainen.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Toimi näin

Voit ilmoittaa huolestasi ikääntyneiden palveluohjaukseen puhelinaikoina tai sähköpostitse. Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä ja välittömiä toimenpiteistä vaativissa tilanteissa, ole yhteydessä Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Vanhuspalvelulaki velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöt, kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevan ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle, jos he ovat tehtävässään saaneet tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoitus on tehtävä viipymättä salassapitosäännösten estämättä.

Maksullisuuden tiedot