Iäkkään henkilön palveluntarpeesta ilmoittaminen

Kun huoli iäkkäästä henkilöstä ja hänen mahdollisesta avun tai tuen tarpeesta herää, voi tehdä ilmoituksen hänen palveluntarpeestaan. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut yksityishenkilö tai viranomainen.

Toimi näin

Voit ilmoittaa huolestasi ikääntyneiden palveluohjaukseen puhelinaikoina tai sähköpostitse. Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä ja välittömiä toimenpiteistä vaativissa tilanteissa, ole yhteydessä Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Vanhuspalvelulaki velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöt, kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevan ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle, jos he ovat tehtävässään saaneet tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoitus on tehtävä viipymättä salassapitosäännösten estämättä.

Maksullisuuden tiedot