Henkilötietojen käsittely

Suurin osa Sipoon kunnan palveluista perustuu kunnan lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen, ja tällöin pyydämme sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

Kunta ylläpitää useita eri sektoreiden palveluntuotantoon tarvittavia rekistereitä. Rekisterit sisältävät henkilötietoja, kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero ja sähköinen osoite. Kukin rekisteri sisältää kuitenkin vain palvelulle tarpeelliset tiedot, joiden käytölle asiakas on antanut suostumuksensa. Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka niitä työssään tarvitsevat ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietosi on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta kaupallisille toimijoille, ellei siitä ole selvästi sovittu asiakkaan kanssa ennalta. Henkilötietoja luovutetaan muille viranomaisille vain lain tai viranomaispäätösten niin edellyttäessä. Henkilötiedot säilytetään asiakassuhteen ajan, tai suostumuksen mukaisesti.

Tietojen tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi vai ei, ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Toimitamme pyynnöstäsi tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Jos tietosi ovat mielestäsi väärin, sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Toimi näin

Pyynnön omien tietojesi saamiseksi voit tehdä Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Organisaatio" ja sieltä "Rekisteritietojen tarkastuspyyntö".

Vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi voit tehdä Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Organisaatio" ja sieltä "Rekisteritietojen korjausvaatimus".

Vaihtoehtoisesti voit myös asioida kunnan asiakaspalvelupisteissä. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti pyytäjälle, jolloin henkilöllisyys on todennettava.

Henkilötietojen käsittelystä Sipoon kunnassa kerrotaan tietosuojaselosteissa. Tietosuojaselosteet ovat luettavissa Sipoon kunnan verkkopalvelussa sekä kunnan asiakaspalvelupisteissä niiden aukioloaikoina.

Tausta ja lainsäädäntö

Verkkoasiointi