Henkilökohtainen apu

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtaista apua tavanomaisista elämäntoiminnoista selviytymiseen. Henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain selviä. Päivittäisiin toimiin myönnetään henkilökohtaista apua siten, kuin henkilön tarve edellyttää.

Voit hakea henkilökohtaista apua selviytyäksesi

  • päivittäisissä toimissa
  • töissä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Toimi näin

Voit täyttää vammaispalveluhakemuksen Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Sosiaalipalvelut" ja sieltä "Vammaispalveluhakemus".

Henkilökohtainen avustaja:

Täytä "Henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoituslomake" ja pyydä siihen työnantajasi allekirjoitus. Lähetä sen jälkeen dokumentti palkanlaskentaan Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Sosiaalipalvelut" ja sieltä "Henkilökohtainen apu - dokumentin toimitus palkanlaskentaan".

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Avun tarpeen ja keston arvioi sosiaalityöntekijä. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380