Fysioterapia

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka avulla pyritään parantamaan ja/tai ylläpitämään eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä.

Ihminen voi tarvita fysioterapiaa sairauden tai sen jälkitilan, synnynnäisen vamman, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttaman toimintakyvyn aleneman vuoksi. Fysioterapia tukee itsenäistä selviytymistä ja omien voimavarojen käyttöä.

Fysioterapia on osa perusterveydenhuoltoa.

Fysioterapiaan saa tulla ilman lääkärin lähetettä ohjausta ja neuvontaa varten.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Henkilökunta siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Henkilökunnan käytössä olevat matkapuhelinnumerot säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet muuttuvat muotoon etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi.

Toimi näin

Voit tiedustella mahdollisuuttasi saada fysioterapiaa soittamalla fysioterapian ajanvaraukseen arkisin kello 11:30–12:30.

Voit myös jättää soittopyynnön vastaajaan ympäri vuorokauden.

Tausta ja lainsäädäntö

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on kivun poistaminen sekä liikunta-, toiminta- ja työkyvyn parantaminen. Fysioterapia perustuu potilaan haastatteluun ja tutkimiseen sekä niiden pohjalta tehtyyn kliiniseen päättelyyn. Fysioterapiaan kuuluu ohjausta, neuvontaa, terapeuttista harjoittelua ja manuaalista terapiaa.

Fysioterapiassa hoidetaan esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön kipuja sekä erilaisia liikunta- ja rasitusvammoja. Hoidossa korostuu potilaan oma aktiivisuus.

Fysioterapeutti tutkii potilaan asentoa, arvioi liikkuvuutta ja pyrkii löytämään ongelman aiheuttajan. Hän tekee potilaalle harjoitusohjelman ja ohjaa ja neuvoo harjoitteiden tekemisessä. Fysioterapeutti myös arvioi hoidon edistymistä jokaisella käynnillä.

Erikoissairaanhoitolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062