Esiopetukseen ja peruskouluun ilmoittautuminen

Kuva: Suvi Suovaara

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Kaikille vuonna 2015 syntyneille ja Sipoossa kirjoilla oleville lapsille osoitetaan paikka velvoittavaan esiopetukseen. Lasten huoltajille lähetetään lapsen kotiosoitteeseen kirje (vko 49), jossa on tieto lapsen osoitteen mukaisesta ensisijaisesta esiopetuspaikasta ja ohjeet paikan vastaanottamiseksi.

Huoltajat vahvistavat lapsensa esiopetuspaikan sähköisesti 1.12.-18.12.2020 osoitteessa https://sipoo.inschool.fi. Ohjeet ja Wilman käyttäjätunnukset löytyvät kirjeestä.

Lisätietoja esiopetukseen ilmoittaumisesta: toimistosihteeri Irene Lönnqvist, puh. 050-439 8778, irene.lonnqvist@sipoo.fi

Kouluun ilmoittautuminen

Huoltaja, jonka lapsi on esiopetuksessa Sipoon kunnallisessa esiopetuksessa tai Sipoossa toimivassa yksityisessä esiopetuspaikassa, vahvistaa koulupaikan 1.12.-18.12.2020 välisenä aikana Wilmassa.

Ne esiopetusikäisten lasten huoltajat, joilla ei ole Sipoon kunnan Wilma-tunnuksia, saavat kirjeen kotiin viikolla 49. Kirjeessä on tieto lapsen osoitteen mukaisesta ensisijaisesta koulupaikasta ja ohjeet paikan vastaanottamiseksi.

Lisätietoja ilmoittautumisesta kouluun: Johdon assistentti Mikaela Hutukka, puh. 040-1914293, mikaela.hutukka@sipoo.fi

Esikouluun ja kouluun ilmoittautuminen Wilmassa

Kaikkien esiopetukseen- tai kouluunilmoittautumisikäisten lasten huoltajien tulee ilmoittaa Wilmassa missä lapsi aloittaa esiopetuksessa tai koulussa, riippumatta siitä onko aloituspaikka Sipoon kunnan alueella vai muussa kunnassa.

Esikouluun ja kouluun ilmoittautumiseen tarkoitettu lomake löytyy Wilman etusivun yläreunassa olevan menu-valikon (kolme viivaa) alta otsikolla ”Lomakkeet”. Lomake on käytettävissä vain silloin, kun Wilmaan kirjautuu selaimen kautta. Mikäli teillä ei ole Sipoon Wilma-tunnuksia tai teillä on Wilman käyttäjätunnuksien kanssa ongelmia, voitte olla yhteydessä wilma.helpdesk@sipoo.fi

Esiopetukseen ja kouluihin tutustumiset järjestetään loppukeväästä. Asiasta tiedotetaan Wilman kautta.

Lähikoulupäätös annetaan tiedoksi Wilmassa maaliskuun aikana.

Toimi näin

Toissijainen koulupaikka

Mahdollista toissijaista esikoulupaikkaa voi hakea eDaisy -järjestelmän kautta 31.5.2021 mennessä, näistä esikoulupaikoista päätetään kesäkuun aikana.

Mahdollista toissijaista koulupaikkaa tulee hakea e-lomakkeella "Hakemus toissijaiseen kouluun". Toissijaista koulupaikkaa voi hakea 31.3.2021 mennessä. Näistä annetaan päätös huhtikuun aikana. Seuraava hakuaika järjestetään 1.4.-31.5.2021, näistä koulupaikoista päätetään kesäkuun aikana.

Sipoon kunta ei järjestä tai korvaa koulukuljetuksen tai maksa saattoavustusta toissijaiseen esiopetuspaikkaan tai kouluun.

Jos olette juuri muuttaneet/muuttamassa Sipooseen

Jos perhe muuttaa Sipooseen juuri ennen lapsen koulun aloitusta tai kesken perusopetuksen, huoltajan tulee ilmoittaa perusopetusikäinen lapsi kouluun sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy kunnan kotisivuilta. Mikäli lapsi jatkaa koulunkäyntiä toisella paikkakunnalla, tulee myös tästä ilmoittaa Sipoon kunnan koulutoimeen.

Huoltajan tulee ilmoittaa lapsi

  • kouluun: Sipoon kunnan nettisivuilla olevalla perusopetukseen ilmoittautumislomakkeella.
  • esiopetukseen: eDaisy verkkoasioinnin kautta.

Linkit esiopetuksen ja koulun lomakkeisiin löytyy oikeasta laidasta.

Hakeminen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Hakuaika aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2021–2022 on 7.4.-30.4.2021. Hakemuslomake täytetään Wilmassa. Hakuajan ulkopuolella paikkaa voi tiedustella lapsen koulun koulusihteeriltä.

Koulukuljetushakemukset

Koulukuljetusta haetaan 15.3.-30.4.2021 välisenä aikana Wilmassa. Koulukuljetuspäätökset annetaan tiedoksi huoltajille Wilman kautta. Linkki koulukuljetusperiaatteisiin löytyy sivun oikeasta laidasta.

Oppilaaksiottoalueet

Sivun oikeassa laidassa löytyy linkki oppilaaksiottoaluekartalle. Kartasta näette Sipoon suomenkieliset oppilaaksiottoalueet.

Myös koulut on merkitty, joten eri oppilaaksiottoalueilla asuvat voivat tarkistaa oman tulevan lähikoulunsa.

Huomaa, että kartan tiedot ovat ainoastaan suuntaa antavia ja että lopullinen päätäntävalta lähikoulupäätöksissä on kunnalla.

Kenelle ja millä ehdoin