Ensihoito

Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen jo kentällä. Tarvittaessa potilas kuljetetaan jatkohoitoon.

Ensihoitopalvelun järjestäminen on sairaanhoitopiirien vastuulla. HUS Porvoon sairaanhoitoalueella hätäkeskuksen välittämät ensihoitopalvelut järjestetään yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Sairaanhoitoalueeseen kuuluvat

  • Askola
  • Lapinjärvi
  • Loviisa
  • Pornainen
  • Porvoo
  • Sipoo

Alueella on hiukan vajaa 100 000 asukasta. Ensihoitopalvelulla on noin 13 000 tehtävää vuosittain.

HUS Porvoon sairaanhoitoalueen ensihoitoa ohjaa sairaanhoitopiirin palveluksessa oleva ensihoidon vastuulääkäri ja ensihoidon kenttäjohtaja.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluksessa on noin 65 päätoimista ensihoitajaa, joilla kaikilla on terveydenhuoltoalan koulutus. Heistä suurin osa toimii hoitotasolla, joka edellyttää ammattikorkeakoulutasoista koulutusta.

Pelastuslaitoksen välittömässä lähtövalmiudessa olevat kuusi ambulanssia on sijoitettu Porvoon, Sipoon ja Loviisan pelastusasemille. Niiden lisäksi ambulansseja on Sipoon Söderkullan sekä Loviisan Vanhakylän ensihoitoasemilla.

Ambulanssit ovat jatkuvassa valmiudessa ympäri vuorokauden. Poikkeuksena on Söderkullan ambulanssi, joka on valmiudessa 12 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä.

Ensihoitopalveluun kuuluu myös pelastustoimen tuottama ensivastetoiminta. Hätäkeskus voi hälyttää ensivasteyksikkönä toimivan paloauton ensihoitotehtävään silloin, kun se tavoittaa hätätilapotilaan ambulanssia nopeammin. Ensivasteyksikkö voidaan kutsua myös ambulanssihenkilökunnan tueksi.

Ensivasteyksiköissä työskentelee joko päätoimisia palomiehiä tai sivutoimiseen tai sopimuspalokuntaan kuuluvaa, ensivastetoimintaan koulutettua henkilöstöä. Heillä on käytössään muun muassa sydäniskureita ja muuta hoitovälineistöä.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Toimi näin

Hätäkeskus välittää ensihoidon tehtävät ambulansseille. Soita hätänumeroon 112.