Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella voi henkilö itse etukäteen järjestää asioiden hoidon sen varalta, että myöhemmin on kykenemätön hoitamaan asioita. Edunvalvontavaltuutus on suositeltava keino varautua tulevaisuuteen, ja se kannattaa tehdä mahdollisimman ajoissa. Jos kyky hoitaa omia asioita säilyy elämän loppuun asti, tehtyä edunvalvontavaltuutusta ei oteta lainkaan käyttöön.

Toimi näin

Edunvalvontavaltuutuksessa henkilö itse (valtuuttaja) nimeää henkilö (valtuutettu), joka on suostunut tehtävään, sekä määrittelee valtuutuksen kattamat asiat. Valtuutetulle on hyvä nimetä myös varahenkilö.

Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti ja sille on tarkat muotovaatimukset. Onkin suositeltavaa, että laatimisessa käytetään asiantuntijan apua. Tehty valtuutus säilytetään kunnes tarve sen käytölle ilmenee. Edunvalvontavaltuutuksen voimaan saattamista pyydetään hakemuksella Digi- ja väestötietovirastosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Edunvalvontavaltakirjan tekemisen yleisenä edellytyksenä on, että henkilö on täyttänyt 18 vuotta ja kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen.

Viimeistään valtakirjan laatimiseen kannattaisi ryhtyä, kun toimintakyvyn heikkenemisen ensioireet ovat jo ilmaantuneet. Tällöin kuitenkin voi olla jo tarpeen pyytää lääkärinlausunto, jotta voidaan varmistua valtuuttajan kyvystä edunvalvontavaltakirjan merkityksen ymmärtämiseen.