Avustukset sosiaali- ja terveysalalla toimiville organisaatioille

Sipoon kunta myöntää avustuksia sosiaali- ja terveysalalla toimiville organisaatioille.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemuksesta on käytävä ilmi toiminnan laatu, kustannukset ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa avustuksen suuruuteen. Mikäli toiminta käsittää myös muita paikkakuntia, on hakemuksesta erityisesti ilmettävä, missä määrin toiminta tapahtuu Sipoossa.

Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan Sosiaali- ja terveysosastolle, PL 7, 04131 SIPOO.

Hakuaika sosiaali- ja terveystoimintaan 31.3. klo 15:30 asti.