Akuutti- ja kuntoutusosasto

Osastolla hoidetaan hyvin sairaita ja hauraita potilaita, joista välttämättä kaikki eivät ole vielä saaneet koronarokotusta. Emme suosittele koronatartuntariskin takia kotilomia, kun potilas on meillä hoidossa.

VIERAILIJA OSASTOLLE TULLESSA HUOMIOI SEURAVAA:

  • Vierailut on sovittava ennalta. Voitte soittaa osastolle 0401914305 sopiaksenne vierailuajan.
  • 1 vierailija kerralla/potilas, vierailuaika on korkeintaan 30 min/vierailijaa.
  • Käytä koko vierailun ajan nenä-kasvomaskia
  • Pidä 1-2 m etäisyyttä potilaisiin
  • Huomio hyvä käsihygienia
  • Suositellaan vierailuja ulkona
  • Osastolla tai ulkona ei suositella mitään ruokailua/kahvittelua

Osastolla hoidetaan potilaita, jotka tulevat joko kotoa päivystyksen kautta tai jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta. Potilaspaikkoja on 28. Osasto tarjoaa perusterveydenhuollon sairaalapalveluita ja kuntoutusta. Osa potilaista odottaa paikkaa ympärivuorokautisen hoivan yksikköön.

Asiakaslähtöisellä, yksilöllisellä, omatoimisuuteen tukevalla sekä kuntouttavalla työotteella tavoite on kuntouttaa potilas mahdollisimman pian kotiin. Osasto toimii tiiviissä yhteistyössä fysioterapian ja kotihoidon kanssa.

Toimi näin

Saattohoitopotilaiden ja vakavasti sairaiden potilaiden omaisten vierailu on sallittu, mutta vierailusta tulee sopia etukäteen henkilökunnan kanssa. Saattohoitopotilaiden tai vakavasti sairaidan luona voi vierailla yksi vierailija kerrallaan 30–60 minuutin ajan.