Äitiysneuvola

Äitiysneuvolassa seurataan raskauden etenemistä ja tuetaan äidin, tulevan vauvan ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Neuvolassa pyritään myös tunnistamaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestämään tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea.

Raskauden aikana teet useita käyntejä äitiysneuvolaan. Osa seurantakäynneistä on niin sanottuja laajoja terveystarkastuksia, joihin molempien vanhempien toivotaan osallistuvan. Laajoissa terveystarkastuksissa on mahdollista huomioida koko perheen mahdollinen tuen tarve.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista sekä ohjeet asiointiin hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Toimi näin

Kun raskaustesti on positiivinen, varaa aika ensimmäiseen neuvolakäyntiin oman alueesi terveydenhoitajalta. Ensikäynti äitiysneuvolassa on tavallisesti raskausviikoilla 7−9.

Ennen ensimmäistä käyntiä täytä ja lähetä esitietolomake ja kysely päihteiden käytöstä. Myös tulevan lapsen isän toivotaan täyttävän oma kysely päihteiden käytöstä.

Aktivoi omat tietosi Maisa-sovelluksessa tai nettiselaimessa, jotta voimme tehdä lähetteen ultraääniseulontoihin ensimmäisen neuvolakäynnin yhteydessä.

Voit varata ajan (Neuvolan ajanvaraus ja yhteystiedot) puhelinaikana ma−pe klo 12:00-13:00. Jos puhelinaika ei sovi sinulle, varaa sinulle sopiva soittoaika sähköisesti (Terveyspalveluiden sähköinen ajanvaraus).

Peru neuvola-aika soittamalla terveydenhoitajalle puhelinaikana tai lähettämällä tekstiviesti neuvoloiden yhteiseen numeroon. Liitä viestiin asiakkaan nimi ja syntymäaika.

Tutustu myös neuvolan linkkivinkkeihin. Sieltä löydät muun muassa raskauden aikaiset verinäytetutkimukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Raskaana olevat naiset ja lasta odottavat perheet ovat oikeutettuja äitiysneuvolapalveluihin. Neuvolassa seurataan raskauden etenemistä ja synnytyksen jälkeen vauvan ja äidin terveydentilaa. Neuvolassa myös tuetaan vanhemmuuteen kasvamista. Ensimmäinen neuvolakäynti on hyvä sopia heti raskauden varmistuttua.

Äitiysneuvolan vastaanottokäynneillä tehdään tarvittavat tutkimukset, seurataan sikiön sydänääniä ja huolehditaan raskaana olevan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Jos raskauden kulussa ilmenee ongelmia, lääkäri tai terveydenhoitaja ohjaa raskaana olevan jatkotutkimuksiin äitiyspoliklinikalle. Raskauden aikana on mahdollista osallistua kahteen ultraääniseulontaan.

Äitiysneuvolassa pyritään tunnistamaan raskaana olevan ja hänen perheensä tuen tarve mahdollisimman varhain. Raskaana olevalle ja hänen perheelleen tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi sosiaali- ja päihdepalvelujen kanssa.

Äitiysneuvola opastaa myös vanhempainetuuksien anomisessa sekä antaa näihin tarvittavat todistukset. Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, lapsen isä voi tunnustaa isyytensä jo raskauden aikana neuvolassa. Raskaana olevan puoliso tai muu tukihenkilö on aina tervetullut mukaan neuvolaan.

Terveydenhuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326