Kymppiluokka

Kymppiluokan tavoitteena on kehittää oppilaan opiskelu- ja uranvalintamahdollisuuksia sekä helpottaa jatkokoulutukseen pääsyä. Oppilas voi kymppiluokalla korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja.

Kymppiluokan opetus kestää lukuvuoden ajan. Sitä annetaan vähintään 1100 tuntia. Opetukseen voi kuulua myös työelämään tutustumista sekä yhteiskuntatietojen ja -taitojen kartuttamista.

Sipoon kunnassa ei järjestetä kymppiluokkaopetusta, mutta peruskoulun jälkeen oppilaat voivat hakeutua kehyskuntiin kymppiluokalle.

Kymppiluokat poistuvat lukuvuoden 2021-22 jälkeen. Tämän jälkeen oppilaat ohjataan uuteen TUVA-koulutukseen joka yhdistää vanhan kymppiluokan, VALMA:n sekä LUVA:n.

Toimi näin

Voit lukea lisää kymppiluokasta Opintopolku.fi:stä.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit hakea kymppiluokalle, jos olet päättänyt peruskoulusi kuluvana tai edellisenä vuonna ja et ole saanut toisen asteen opiskelupaikkaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kymppiluokan tavoitteena on kehittää opiskelu- ja uranvalintamahdollisuuksia sekä helpottaa jatkokoulutukseen pääsyä. Voit korottaa kymppiluokalla peruskoulun päättötodistuksen arvosanojasi.

Kymppiluokan opetus kestää lukuvuoden ajan. Sitä annetaan vähintään 1100 tuntia. Opetukseen voi kuulua myös työelämään tutustumista sekä yhteiskuntatietojen ja -taitojen kartuttamista.

Perusopetuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Verkkoasiointi