Tietosuojaselosteet ja henkilötietojen käsittelyn asiakirjat

Kun henkilötietoja kertyy tietyn käyttötarkoituksen johdosta, syntyy niistä yhdessä rekisteri. Tietosuojaselosteissa kerrotaan asiakkaan oikeuksista ja siitä, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään. Tietosuojaselosteista ilmenee muun muassa:

  • kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä,
  • mitä henkilötietoja rekisterissä on,
  • mihin henkilötietoja käytetään,
  • minne henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan, sekä
  • tietojen suojauksen periaatteet.

Kukin toimiala vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Lisätietoja voi kysyä asiakirjoihin merkityiltä yhteyshenkilöiltä.

Asiakirjat toimialoittain:

Sosiaali- ja terveysosasto

Sosiaali- ja terveyspalveluiden potilas- ja asiakastietorekisteri

Sosiaali- ja terveyspalveluiden potilasarkisto

Suun terveydenhuollon kuvantamisohjelma

Sosiaalipalveluiden asiakastietorekisteri

Ikääntyneiden palveluiden ja vammaispalveluiden asiakastietorekisteri

Yli 70-vuotiaiden kunnan asukkaiden tukeminen epidemiatilanteessa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden veteraanirekisteri

Ruokapalvelut

Kuljetuspalvelu

Sivistysosasto

Asio-tilanvarausjärjestelmä

Timmi-järjestelmä

Helle-kirjastot

Liikunta- ja nuorisopalvelut: Ilmari, henkilötietorekisteri

Koulutuspalvelut

Varhaiskasvatus: asiakasrekisteri ProConsona, mobiilisovellus

Liikuntaryhmien henkilötietorekisteri

Kurssien tai ryhmien hallintajärjestelmän henkilötietokanta (Hellewi)

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Vapaa-aikapalveluiden tilanvaraus- ja avustusjärjestelmä

Sportyplanner-palvelu

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri

Nuorisopalveluiden rekisteri

Sipoon opisto

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri

Varhaiskasvatuksen tietovaranto

Tekniikka- ja ympäristöosasto

Tekniikka ja ympäristö

Rakennusvalvonta

Katu- ja viheralueet

Vesihuollon asiakasrekisteri

Sipoon Vesi

Toimitilojen ja rakennusten kameravalvonta

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

Mittaus- ja kiinteistöyksikkö

Sipoon kunnan karttapalvelu

Uutiskirje yrittäjille

Talous- ja hallintokeskus

Sidonnaisuusrekisteri

Hallintopalveluiden asianhallintajärjestelmä

Kuvaus- ja julkaisuluvat

Videopalvelut

Kuntarekry

Henkilöstöpalveluiden tehtäväkuvausrekisteri

Henkilöstöpalveluiden rekisterit

Henkilöstöpalveluiden työvuorojen suunnittelu

Henkilöstöpalvelut

Talouspalvelut

Sipoo.fi-verkkopalvelu

Oma asiointi