Pilvipalveluvalmiuksien kehittäminen ja pilvipalveluiden johtaminen

Kehittämisen ja johtamisen ylätason kokonaisuudessa on tarkoituksena varmistaa organisaation kyvykkyys ja rakenteet suunnitella, johtaa ja hallita pilvipalvelujen kehittämistä ja hyödyntämistä organisaatiossa.

Tavoitteet:

  • Luoda valmiudet ja edellytykset pilvipalvelujen hyödyntämiseen organisaatiossa
  • Määrittää pilvipalvelujen hyödyntämisen roolit ja resursoida pilvipalvelujen hyödyntämisen hallinta ja johtaminen
  • Perehtyä pilvipalvelujen hyödyntämisen mahdollisuuksiin, hyötyihin ja riskeihin
  • Järjestää riittävä tuki kehittämisprojekteille ja kehittämistyölle pilvipalvelujen hyödyntämisessä
  • Luoda malli ja rakenteet pilvipalvelujen hyödyntämisen johtamiselle