6) Palvelun päättäminen tai siirto

Tässä vaiheessa huolehditaan siitä, että palvelu päätetään hallitusti ja pilvipalveluun ei jää asiakkaan tietoja.

Tehtäväkokonaisuudet:

 • Sopimuksen irtisanominen sopimusehtojen mukaisesti
 • Pilvipalvelun alasajo organisaatiossa
 • Pilvipalveluun tallennetun aineiston taltiointi, siirtäminen ja/tai hävittäminen asianmukaisesti
 • Jäljitettävyyden varmistaminen (henkilötietojen käsittelylokin tallentaminen)
 • Tietoturvasta, tietosuojasta ja varautumisesta huolehtiminen
 • Viestintä

Alasajosuunnitelma:

 • Tavoitteet
 • Roolitus, organisointi ja vastuutus
 • Vaiheistus ja aikataulu
 • Tehtävien tarkempi kuvaaminen
 • Tuotokset ja tulokset
 • Kustannukset ja työmäärät
 • Keskeisimmät palvelun alasajon riskit ja niiden hallinta
 • Alasajon ohjaus, seuranta ja raportointi