Tässä vaiheessa tunnistetaan ja selvitetään ratkaisuvaihtoehtoja ja vertaillaan pilvipalveluita, jotka täyttävät kehittämiskohteelle asetetut vaatimukset.

Tehtäväkokonaisuudet:

  • Markkinoilla olevien ratkaisujen ja toimijoiden vertailu ja arviointi
  • Toimitusmalleihin ja toimittajaosapuolten keskinäiseen roolitukseen tutustuminen
  • Yhden tai useamman ratkaisun demoaminen
  • Itsenäinen tutustuminen ratkaisujen ominaisuuksiin, sopimusehtoihin ja teknisiin kuvauksiin