2) Kohteen vaatimusten määrittely

Tässä vaiheessa tunnistetaan kehittämiskohteen ylätason vaatimukset, myös riskien ja varautumisen näkökulmasta.

Tässä vaiheessa tunnistetaan keskeisimmät hankinnan kohteen vaatimukset, keskeiset riskit ja riskienhallinnan päävaatimukset, joita voidaan tarkentaa hankintavaiheessa. Käydään läpi seuraavaa vaihetta varten pilvipalvelujen käytön tyypilliset riskit ja tarkistetaan, miten ne suhtautuvat kyseiseen kehittämiskohteeseen.

Tehtäväkokonaisuudet:

  • Vaatimusten määrittely
  • Kehittämiskohteen keskeisten riskien tunnistaminen
  • Pilvipalveluiden yleisten riskien tunnistaminen
  • Riskien arviointi riskienhallinnan kannalta

 

Vaatimukset:

Toiminnalliset, tekniset, integraatiot, toimitus, jatkuvat palvelut, jatkuvuus / varautuminen / valmius, tietoturva ja tietosuoja, arkkitehtuuri, strategia ja pilvistrategia.