Tässä vaiheessa määritetään ja rajataan kehittämiskohde, johon haetaan ratkaisua. Keskeinen tavoite on saada kehittämiseen osallistuville toimijoille ja henkilöille täsmällinen ja yhtenevä kuva, mitä kehitetään.

Tehtäväkokonaisuudet:

 • Sisällön ja kohteen tarkentaminen
 • Tavoitteiden rajaaminen (mitä hyötyä tai arvoa kehittämisellä pyritään saamaan aikaiseksi)
 • Kehittämiskohteen pääkomponenttien jäsentäminen ja keskeisten riippuvuuksien tunnistaminen
  • Toiminnalliset kokonaisuudet, palvelut tai palvelukomponentit, joita kehitetään tai joihin kehittäminen vaikuttaa
  • Asiakkaat tai käyttäjät
  • Vastuut
  • Tietovirrat
  • Prosessit
  • Tiedot
  • Järjestelmät
  • Integraatiot
  • Teknologiat
  • Laitteet
  • Sopimukset
  • Jatkuvuus- ja varautumisvaatimukset
  • Lainsäädännön reunaehdot
 • Toteutustavan arviointi ja linjaaminen (esim. kehitetään itse, ostetaan järjestelmä tai tekninen ratkaisu, hankitaan koko palvelu ulkoa teknisine ratkaisuineen)