SaaS-palvelun hankinta- ja digiturvaopas

Tämä SaaSec-hankkeen tuottama opas antaa kunnille tietoa ja työkaluja SaaS-palvelun hankintaprosessin tueksi. Tärkeänä näkökulmana on pyrkiä varmistamaan palvelun digitaalinen turvallisuus sen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Oppaan sisältämiä uusia sisältöjä ja pohjia on kehitetty hankkeessa järjestetyissä koulutuksissa ja työpajoissa pilvipalveluiden ja digitaalisen turvallisuuden asiantuntijoiden johdolla. Elinkaarimallin lähteenä ja taustadokumenttina on hyödynnetty valtiovarainministeriön tuottamaa dokumenttia ”Pilvipalvelujen soveltamisohje”. Voit vapaasti ladata pohjia omaan käyttöösi.

SaaSec-hankkeen sivustoa rakennetaan parhaillaan. Sisällöt ovat osittain keskeneräisiä ja kaikki linkit eivät vielä toimi. Kiitos ymmärryksestäsi!

Taulukko, jossa esitetään SaaSec-hankkeen tuottamat SaaS-hankintoja tukevat pohjat.

Yllä olevaan taulukkoon on koottu SaaSec-hankkeen suosittelemat ja tuottamat pohjat SaaS-palvelun hankinnan tueksi.

  • Valtiovarainministeriön pilvipalvelujen soveltamisohjeen pohjat (harmaalla alueella) ja
  • SaaSec-hankkeessa tuotetut, pilvipalvelujen soveltamisohjetta täydentävät pohjat (vaaleansinisellä alueella). Alleviivattuja pohjia voidaan hyödyntää muissakin kuin SaaS-hankinnoissa.

Voit tutustua oppaaseen kahdella eri tavalla: SaaS-palvelun elinkaaren vaiheiden kautta edeten tai oppaassa kuvattujen kolmen pääkäyttötilanteen kautta. Voit myös hyödyntää suoria linkkejä aihesivuille, mikäli haluat nopeasti tietoa esimerkiksi tarjouspyynnön laatimisesta, kokonaisarkkitehtuurista tai tietosuojan ja tietoturvan arvioinnista.

Pääkäyttötilanteet

SaaS-palvelun elinkaaren vaiheet

Kehittäminen ja johtaminen

Pilvipalveluvalmiuksien kehittämisen ja pilvipalveluiden johtamisen ylätason kokonaisuudessa on tarkoituksena varmistaa organisaation kyvykkyys ja rakenteet suunnitella, johtaa ja hallita pilvipalveluiden kehittämistä, hyödyntämistä ja resursointia organisaatiossa.

Tutustu tästä

Suorat linkit aihesivuille