Liikunta- ja kulttuuripolku

Sipoo tarjoaa monipuolisia kulttuuri-, kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajan palveluita kuntalaisilleen. Koulutuspalvelut tarjoaa kaikille n. 2600 peruskoulun oppilaalle vuosiluokittain toistuvaa tarjontaa yhteistyössä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa ja lisäksi tarjotaan ulkopuolisten tahojen, kuten Lilla Villan ja Yrityskylä, tuottamaa ohjelmaa.

 

Liikuntapalvelut

Liikuntapolkuun

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluissa tuotamme ja kehitämme kunnan palveluita kaikenikäisille sekä koordinoimme myös taiteen perusopetusta. Järjestämme kulttuuritapahtumia ja -toimintaa eri-ikäisille kuntalaisille ja matkailijoille. Kulttuuripalvelut tarjoavat yhteistyössä koulutuspalveluiden kanssa kuntalaisille peruskouluikäisille vuosiluokittain toistuvaa tarjontaa.

 

Kulttuuripolkuun

Vierailut

Kulttuuri- ja liikuntapolun retket ja toiminnot järjestetään kaikille Sipoon kouluille yhdenvertaisesti riippumatta koulun sijainnista, vuosiluokan oppilasmäärästä tai opetuskielestä. Erilaisten retkien ja toimintojen kohdentamisessa eri vuosiluokille huomioidaan Sipoon kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma.

Lue lisää