Toisen asteen koulutus

Sipoossa voi jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen suomen- tai ruotsinkielisessä lukiossa. Liiketoiminnan, sähkö- ja automaatioalan ja tieto- ja viestintätekniikan ammattiopintoja tarjoaa Keuda. Toisen asteen toimipaikat sijaitsevat Sipoon Nikkilässä.

Toisen asteen koulutukseen haetaan Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Oppivelvollisuus pitenee syksyllä 2021

Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan elokuussa 2021. Lain mukaan nuoren oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kunnes hän täyttää 18 vuotta tai tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Toisen asteen tutkintoja ovat ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto.

Oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kunnes nuori täyttää 18 vuotta

Lain mukaan perusopetuksen jälkeen oppilailla on hakeutumisvelvollisuus toisen asteen piiriin kuuluvaan koulutukseen. Tämä velvollisuus hakeutua koskee kaikkia keväällä 2021 perusopetuksen päättäviä 9. luokan oppilaita. Toisen asteen koulutuksia ovat lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus, sekä näihin valmistava nivelvaiheen koulutus (esim. VALMA. LUVA ja kymppiluokka). Hakeutuminen tapahtuu valtakunnallisen yhteishaun kautta Opintopolku.fi-palvelussa tai myöhemmin muutoin. Yhteishaku järjestetään tänä vuonna 23.2.-23.3.2021 välisenä aikana. Sipoossa 9. luokkien oppilaiden yhteishakua ohjaavat koulujen opinto-ohjaajat ja heiltä voi kysyä myös lisätietoa eri koulutusvaihtoehdoista.

Jokainen nuori on velvollinen hakeutumaan koulutukseen

Oppivelvollisen nuoren velvollisuus hakeutua koulutukseen jatkuu niin kauan, kunnes hän saa koulutuspaikan. Oppivelvollinen nuori on myös velvollinen vastaanottamaan opiskelupaikan ja aloittamaan opinnot. Jos nuori ei saa paikkaa lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, hänelle osoitetaan paikka nivelvaiheen koulutuksessa. Nivelvaiheen koulutuksen tehtävänä on valmistaa ja tukea nuorta hakeutumaan ammatilliseen tai lukiokoulutukseen. Uusi laki takaa sen, että jokaiselle nuorelle voidaan osoittaa opiskelupaikka nivelvaiheen koulutuksessa, jos muuta opiskelupaikkaa ei löydy.

Toisen asteen koulutus on opiskelijalle maksutonta

Jatkossa opiskelijan ei tarvitse itse hankkia tai maksaa lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa tarvittavia opiskelumateriaaleja tai välineitä. Tämä koskee myös kaksoistutkintoja, jossa opiskelija suorittaa sekä lukion että ammatillisen koulutuksen samanaikaisesti. Kukin oppilaitos hankkii materiaalit ja välineet opiskelijoille. Poikkeuksena kuitenkin opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai muut vastaavat, joita opiskelija voi käyttää myös opetuksen ulkopuolella. Kela maksaa opiskelijoille erilaisia opiskeluun liittyviä tukia ja etuuksia, kuten matkatukea kodin ja koulun välisiin matkakuluihin.

Maksuttomuus jatkuu sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona opiskelija täyttää 20 vuotta.

Nuoren huoltajat huolehtivat oppivelvollisuuden toteutumisesta yhteistyössä koulun ja oppilaitoksen kanssa

Oppivelvollisuusikäisten nuorten huoltajilla on tärkeä tehtävä huolehtia, että oma lapsi hakeutuu koulutukseen, pysyy koulutuksessa ja saavuttaa toisen asteen tutkinnon. Lain mukaan huoltajat huolehtivat siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuutensa. Oppilaitokset ilmoittavat aina vanhemmille mahdollisista muutoksista opiskelussa.

Lisätietoa kevään 2021 aikana

Koulujen opinto-ohjaajat huolehtivat siitä, että oppilaat hakeutuvat perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Oppilaille tarjotaan opinto-ohjausta yhteishaun suunnitteluun, yhteishaun tekemiseen ja saadun paikan vastaanottamiseen sekä lisäohjausta, jos oppilas on jäänyt ilman opiskelupaikkaa varsinaisen yhteishaun jälkeen. Opinto-ohjaajat myös seuraavat hakeutumisen etenemistä ja oppilaiden siirtymistä toisen asteen koulutuksen pariin. Opinto-ohjaajat ovat tavoitettavissa sopimuksen mukaan keväällä ja kesällä 2021. Omaa nuorta koskevissa kysymyksissä kannattaa rohkeasti kääntyä koulun puoleen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii nuorille uudistuksesta ministeriön Instagram-tilillä (tunnus: @okmfi) sekä Youtube-kanavalla.