Koronarokotusten eteneminen

Merkintä ”yli 90 prosenttia rokotettu” tarkoittaa, että rokotusryhmästä yli 90 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

Rokotusten eteneminen

(Päivitetty 13.6.2022)

Yli 18-vuotiaista sipoolaisista ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut 90,3 prosenttia, kaksi rokoteannosta on saanut 87,9 prosenttia, kolme rokoteannosta 66,8 prosenttia ja neljä rokoteannosta 4,7 prosenttia. 

Koronapotilaita hoitavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset:
Yli 95 % rokotettu (aloitettu tammikuussa 2021)

Kaikki tänä vuonna 75 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat sipoolaiset
(vuonna 1946 syntyneet ja sitä vanhemmat) ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja yli 70-vuotiaat (vuonna 1951 syntyneet ja sitä vanhemmat):
Yli 95 % rokotettu (aloitettu tammi-helmikuussa 2021)

Kaikki 70−74-vuotiaat sipoolaiset
(vuosina 1947-1951 syntyneet) ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat omaishoitajat:
Yli 95 % rokotettu (aloitettu 17.3.2021).

Kaikki 65−69-vuotiaat
(perusterveet ja he, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus (ryhmä 2) tai erittäin voimakkaasti altistava sairaus (ryhmä 1, (vuosina 1952-1956 syntyneet):
Yli 90 % rokotettu (aloitettu helmi-maaliskuussa 2021)

60−64-vuotiaat
(vuosina 1957-1961 syntyneet).
Yli 90 % rokotettu (aloitettu 20.4.2021) *

55−59-vuotiaat
(vuosina 1962-1966 syntyneet).
Yli 90 % rokotettu (aloitettu 28.4.2021) *

50-54-vuotiaat
(vuosina 1967-1971 syntyneet)
Yli 90 % rokotettu (aloitettu 11.5.2021) *

45-49-vuotiaat
(Vuosina 1972-1976 syntyneet)
Yli 90 % rokotettu (aloitettu 25.5.2021) *

40-44-vuotiaat
(Vuosina 1977-1981 syntyneet)
Yli 85 % rokotettu (aloitettu 29.5.2021) *

30−39-vuotiaat
(Vuosina 1982-1991 syntyneet)
Yli 80 % rokotettu (aloitettu 3.6.2021) *

16−29-vuotiaat
(Vuosina 1992-2004 syntyneet ja vuonna 2005 syntyneistä ne, jotka ovat jo täyttäneet 16 vuotta)
Yli 80 % rokotettu (aloitettu 11.6.2021) *

12−15-vuotiaat
(vuosina 2004-2008 ja vuonna 2009 syntyneistä ne, jotka ovat jo täyttäneet 12 vuotta)
Yli 80 % rokotettu (aloitettu 12.8.2021)*

5−11-vuotiaat
Yli 30 % rokotettu (aloitettu 12/2021-1/2022)*

Kotihoidon ja terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosaston henkilökunta
Yli 95 % rokotettu (aloitettu 2.2.2021)

Voimakkaasti immuunipuutteiset, kolmas, neljäs sekä viides annos
12 vuotta täyttäneet (vuonna 2009 syntyneistä ne, jotka ovat jo täyttäneet 12 vuotta, ja sitä vanhemmat), jotka taudin tai hoidon vuoksi ovat voimakkaasti immuunipuutteisia.
Meneillään

Kaikki 60 vuotta täyttäneet ja lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat 18 vuotta täyttäneet, kolmas annos.
Näihin ryhmiin kuuluvat voivat saada kolmannen rokoteannoksen aikaisintaan kolme kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen.
Meneillään (aloitettu 11/2021)

Kaikki 18 vuotta täyttäneet, kolmas annos.
Näihin ryhmiin kuuluvat voivat saada kolmannen rokoteannoksen aikaisintaan neljä kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen.
Meneillään (aloitettu 12/2021)

12-17-vuotiaat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvat, kolmas annos
Voivat saada kolmannen annoksen, kun heidän toisesta rokoteannoksestaan on kulunut vähintään kuusi kuukautta.
Meneillään (aloitettu 3/2022)

80 vuotta täyttäneet ja kaikki iäkkäiden hoivakodeissa asuvat (ilman ikärajaa), neljäs annos
Neljäs annos voidaan antaa, kun kolmannesta rokoteannoksesta on kulunut 3 kuukautta.
Meneillään (aloitettu 3/2022)

Kotihoidossa tai omaishoidossa olevat iäkkäät ja ne iäkkäät (yli 65-vuotiaat), jotka tarvitsevat toisen henkilön apua arjessa selviytymiseen terveytensä ja/tai toimintakykynsä takia. Neljäs annos voidaan antaa, kun kolmannesta rokoteannoksesta on kulunut 3 kuukautta.
Meneillään (aloitettu 5/2022)

70–79-vuotiaat koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvat, neljäs annos
Neljäs annos voidaan antaa, kun kolmannesta rokoteannoksesta on kulunut 3 kuukautta.
Meneillään (aloitettu 6/2022)

*16-49-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien rokottamiset aloitettiin vaiheittain helmi-maaliskuussa 2021.
*12-15-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien rokottamiset aloitettiin 30.6.2021.
*5-11-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien rokottamiset aloitettiin 12/2021.

Sipoo toteuttaa rokotukset THL:n valtakunnallisesti ohjeistamassa järjestyksessä.

THL:n verkkosivuilta voit myös lukea tarkemmin, mitkä taustasairaudet ovat vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia (ryhmä 1) ja altistavia (ryhmä 2).

Rokotusten edistyminen eri ikäryhmissä Sipoossa

Voit tarkastella THL:n sivuilta tästä linkistä, miten rokotukset edistyvät Sipoossa eri ikäryhmissä.