Koronarokotusten eteneminen

Sipooseen saatavien rokoteannosten määrä ratkaisee rokotusten etenemistahdin. Eri ryhmiä rokotetaan osaksi rinnakkain, mutta rokotukseen ei voi päästä ennen oman rokotusryhmän vuoroa.

Jos ei jostain syystä pääse ottamaan rokotusta oman rokotusryhmän vuoron aikaan, saa rokotteen myös myöhemmin.

Koronarokotusten ajanvaraus ensimmäistä rokoteannosta varten on avoinna kaikille niille ryhmille, joille kansallisen koronarokotusohjelman mukaan tarjotaan koronarokotusta. Toinen rokoteannos annetaan aina noin 8-12 viikon päästä ensimmäisestä ja aika toiseen rokoteannokseen annetaan ensimmäisen ajan yhteydessä. Merkintä ”yli 90 prosenttia rokotettu” tarkoittaa, että rokotusryhmästä yli 90 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

Rokotusten eteneminen

(Päivitetty 2.8.2021)

Koronapotilaita hoitavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset:
Yli 95 % rokotettu (aloitettu tammikuussa 2021)

Kaikki tänä vuonna 75 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat sipoolaiset
(vuonna 1946 syntyneet ja sitä vanhemmat) ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja yli 70-vuotiaat (vuonna 1951 syntyneet ja sitä vanhemmat):
Yli 95 % rokotettu (aloitettu tammi-helmikuussa 2021)

Kaikki 70−74-vuotiaat sipoolaiset
(vuosina 1947-1951 syntyneet) ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat omaishoitajat:
Yli 95 % rokotettu (aloitettu 17.3.2021).

Kaikki 65−69-vuotiaat
(perusterveet ja he, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus (ryhmä 2) tai erittäin voimakkaasti altistava sairaus (ryhmä 1, (vuosina 1952-1956 syntyneet):
Yli 90 % rokotettu (aloitettu helmi-maaliskuussa 2021)

60−64-vuotiaat
(vuosina 1957-1961 syntyneet).
Yli 90 % rokotettu (aloitettu 20.4.2021) *

55−59-vuotiaat
(vuosina 1962-1966 syntyneet).
Yli 85 % rokotettu (aloitettu 28.4.2021) *

50-54-vuotiaat
(vuosina 1967-1971 syntyneet)
Yli 85 % rokotettu (aloitettu 11.5.2021) *

45-49-vuotiaat
(Vuosina 1972-1976 syntyneet)
Yli 80 % rokotettu (aloitettu 25.5.2021) *

40-44-vuotiaat
(Vuosina 1977-1981 syntyneet)
Yli 80 % rokotettu (aloitettu 29.5.2021) *

30−39-vuotiaat
(Vuosina 1982-1991 syntyneet)
Lähes 70 % rokotettu (aloitettu 3.6.2021) *

16−29-vuotiaat
(Vuosina 1992-2004 syntyneet ja vuonna 2005 syntyneistä ne, jotka ovat jo täyttäneet 16 vuotta)
Meneillään (aloitettu 11.6.2021) *

12−15-vuotiaat, eli vuosina 2004-2008 ja vuonna 2009 syntyneistä ne, jotka ovat jo täyttäneet 16 vuotta, joilla on erittäin vakavalle tai vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus (ryhmä 1 ja 2)
Meneillään (aloitettu 30.6.2021)

Kotihoidon ja terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosaston henkilökunta
Yli 90 % rokotettu (aloitettu 2.2.2021)

*16-49-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien rokottamiset aloitettiin vaiheittain helmi-maaliskuussa 2021.

Sipoo toteuttaa rokotukset THL:n valtakunnallisesti ohjeistamassa järjestyksessä.

THL:n verkkosivuilta voit myös lukea tarkemmin, mitkä taustasairaudet ovat vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia (ryhmä 1) ja altistavia (ryhmä 2).

Rokotusten edistyminen eri ikäryhmissä Sipoossa

Voit tarkastella THL:n sivuilta tästä linkistä, miten rokotukset edistyvät Sipoossa eri ikäryhmissä.