Kadut ja viheralueet

Katujen rakentaminen ja kunnossapito vaikuttavat merkittävästi asumisviihtyvyyteen ja palveluiden saavutettavuuteen. Toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikennepalvelut tekevät elämästä sujuvaa. Sipoossa on katuja sekä teitä yhteensä noin 980 km, joista kunnan ylläpitämiä katuja on noin 75 km, yleisiä teitä 220 km ja yksityisteitä 685 km.

Sipoon kunta istuttaa vuosittain noin 2000 kesäkukkaa sekä lukuisia kausikasveja, kuten kanerva- ja sipulikasveja, ilahduttamaan kunnan asukkaita. Puistot ja muut viheralueet ovat olennainen osa viihtyisää taajamaa. Sipoossa puistoja ja viheralueita on yli 60 hehtaaria. Puistojen siisteydestä ja turvallisuudesta pidetään hyvää huolta.

Yleisten teiden talvikunnostapidosta voit antaa palautetta Liikenteen asiakaspalveluportaalissa
Liikenteen Asiakaspalveluportaali / ELY