G 19 Östersundomin yhteinen yleiskaava

Kuntien yhteinen yleiskaava

Tarkoituksena oli laatia Helsinkiin liitetylle alueelle sekä siihen läheisesti liittyville Vantaan Länsisalmen sekä osille Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosia sekä Sipoon Granön ja Majvikin alueille näiden kolmen kunnan yhteinen yleiskaava. Kuntien osallistuminen yhteiseen yleiskaavaan edellytti kunkin kunnan päätöstä kaavaan osallistumisesta. Sipoo päätti osallistumisestaan ja omalta osaltaan yhteiseen yleiskaavaan kuuluvan alueen laajuudesta syksyllä 2010.

 

Katso Östersundomin yhteisen yleiskaavan kotisivuja:
http://yhteinenostersundom.fi/

Yhteyshenkilö

Sipoon osalta: kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
+358 50 409 3957
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Korkein hallinto-oikeus kumosi Östersundomin yhteisen yleiskaavan 10.5.2021

Helsingin hallinto-oikeus kumosi Östersundomin yhteisen yleiskaavan 29.11.2019

Helsingin hallinto-oikeus antoi 29. marraskuuta 2019 päätöksensä sekä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen osalta että Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavan osalta. Kaavoista oli valitettu. Maakuntakaava jää hallinto-oikeuden päätöksen mukaan voimaan, mutta hallinto-oikeus kumosi Östersundom -toimikunnan yhteisen yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että yleiskaavaan liittyvää Natura-arviointia ei voida kaikilta osin pitää asianmukaisena. Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että yleiskaavassa osoitetun Sipoonkorven ja Mustavuoren välisen viheryhteyden sijainti ja laajuus poikkeaa maakuntakaavasta, eikä maakuntakaavassa osoitettua itä-länsisuuntaista viheryhteyttä ole lainkaan osoitettu yleiskaavassa. Tämä poikkeaa Östersundomin maakuntakaavassa osoitetusta ratkaisusta, joka on selvityksenä otettu huomioon arvioitaessa yleiskaavaratkaisun lainmukaisuutta.

 

Östersundom -toimikunta

Varsinaiset jäsenet:
1. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho, Helsingin kaupunki, toimikunnan puheenjohtaja
2. Kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine, Vantaan kaupunkisuunnittelu, vpj
3. Kehitysjohtaja, Pirjo Siren, Sipoon kunta, kehitys- ja kaavoituskeskus

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen, Hgin kaup.ymp.t.ala
2. Yleiskaavapäällikkö Mari Siivola, Vantaan kaupunkisuunnittelu
3. Kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, Sipoon kunnan kehitys- ja kaavoituskeskus

 

Majvikin asemakaava

Majvikin 1. asemakaava

Alueella on käynnistetty Majvik 1. asemakaava (maatalousalueet). Kaavaluonnos oli nähtävillä 11.8.-9.9.2016.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 8.5.-8.6.2017.