N63 Kirkonkylän hautausmaa

Asemakaavan muutos

Kaavamuutosalue sijaitsee Nikkilässä Sipoon historiallisen pitäjänkeskuk­sen maisemassa, Ison Kylätien, Brobölentien, Nikkiläntien ja Eteläisen Koulutien välissä. Kaavatyön tarkoituksena on laatia asemakaavamuutos, joka mahdollis­taa hautausmaa-alueen laajenemisen vastaamaan alueen kehittämistar­peita. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan hautausmaa-alueen rakennusoikeutta siten, että se mah­dollistaa uuden huoltorakennuksen rakentamisen.

Tässä ollaan nyt

Aloitusvaihe

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaava kuulutettiin vireille 25.4.2024

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25.4.–24.5.2024 Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) sen aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 24.5.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Yhteystiedot

kaavoittaja Jaakko Heikkilä
puh. 040 195 4915
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi