Tilläggsuppgifter om hälsotjänster

Vid öppenvårdsmottagningarna erbjuds primärvårdstjänster. Hälsostationen är den primära vårdenheten och därifrån kan patienten vid behov remitteras till fortsatta undersökningar och vård.

På Nickby social- och hälsostation har patienterna alla vardagar tillgång till brådskande och icke-brådskande mottagning. Dessutom är också HNS-Bilddiagnostiks röntgenenhet och HUSLAB:s provtagningsställe samt husets andra experter, som t.ex. socialarbetarna, tillgängliga under vardagarna. Därtill erbjuds också rehabiliteringstjänster så som fysioterapi och talterapi samt som köptjänst också ergoterapi. På hälsostationen finns också rådgivningen.

Öppenvårdsmottagningen försöker trygga patienternas möjlighet att få vård genom en bedömning av behovet, så fort som möjligt. Skötaren gör en bedömning av behovet av vård beroende på hur brådskande ditt ärende är och bokar därefter en tid till läkaren eller skötaren. I brådskande fall får du en tid till läkaren samma dag, i mindre brådskande fall får du en tid så fort som möjligt inom 3 mån. Se även nere på sidan den genomsnittliga väntetiden till läkarmottagningen.

Brådskande mottagning (jour)

Om ni behöver vård under samma dag, bör ni gärna ringa upp hälsocentralen kl. 8- 10. Vi använder oss av en automatisk telefonservice. Om linjen är upptagen och ni inte vill vänta, begär tjänsten er att slå in eller säga ert telefonnummer samt riktnummer. Ni blir uppringd från hälsostationen så fort som möjligt, senast inom samma dag. Ni kan också besöka Nickby social- och hälsostation för tidsbeställning.

Den brådskande mottagningen fungerar med tidsbeställning och grundar sig på en bedömning av vårdbehovet, som görs under telefonsamtalet. Mellan kl. 16–17 sköter den brådskande mottagningen endast sjukdomsfall som enligt bedömningen av vårdbehovet inte kan vänta till följande dag. Det finns inte tillgång till laboratorie- eller röntgenservice kl. 16–17.

Jourtider ges till sjukskötare, läkare och fysioterapeuter. De fungerar som ett team och kan konsultera varandra vid behov. På jouren vårdas t.ex. följande fall; akuta infektioner och olycksfall.

 

Icke-brådskande mottagning

Vid den icke-brådskande läkarmottagningen görs en bedömning av och vårdas olika symtom och hälsoproblem t.ex. kontrollbesök för långtidssjuka. Injektioner, vaccinationer för resenärer, öronspolningar, hörselundersökningar med läkarremiss, levnads- och kostråd, sårvård, stygnborttagning, minnestest,  vårtbehandlingar, uppföljningar av kroniska sjukdomar bl.a. blodtryck och astma. På hälsostationen kan du också få hjälp av diabetesskötaren. På vuxenrådgivningens mottagning ges klienterna råd i förebyggande av sjukdomar och främjande av hälsa. Hälsovårdaren ger också vaccinationer och utför hälsogranskningar. Rådgivning för resenärer är en del av vuxenrådgivningens verksamhet.

EXEMPEL PÅ TILLSTÅND SOM EVENTUELLT KAN VÄNTA TILLS LÄKARMOTTAGNINGEN VID SIBBO HÄLSOCENTRAL ÖPPNAR FÖLJANDE DAG

  • Barn med öronvärk kan behandlas med värkmedicin utan risk för komplikationer. Använd t.ex. paracetamol (Panadol, Polarfen), dosering finns på förpackningen. Ofta går värken över och man kan ta kontakt med läkarmottagningen följande morgon för att kontrollera örat. Då är barnet oftast lugnare och undersökningen lyckas även bättre.
  • Vanlig "förkylningssjukdom/flunssa", sköts först hemma. Om febern eller värken är besvärlig kan man använda febernedsättande (antiinflammatoriska) värkmediciner. Om snuvan eller hostan besvärar kan man pröva med receptfria symptomlindrande mediciner eller ånginhalering. Det är också viktigt att dricka mycket. Om man behöver sjukintyg går det bra att kontakta läkarmottagningen följande dag.

 

Specialsjukvård

Kommuninvånare får huvuddelen av specialsjukvårdstjänsterna på sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och en liten del hos privata serviceproducenter. Behovet av specialsjukvård avgörs alltid av hälsocentralläkaren. Vid behov kan betalningsförbindelse fås även till andra än HNS tjänster. Ett sådant behov kan uppstå t.ex. då HNS inte kan erbjuda en viss tjänst.

Vårdgaranti

Väntetiden till läkarmottagningen
Mätaren för icke-brådskande vård är den tredje lediga tiden hos läkarna vid den icke-brådskande mottagningen. Hälsostationernas T3-tal uttrycker ett medianvärde av dessa tider .

Tillgång till vård inom hälsostationens öppenvård 

2020
Juni: 32,4 vardagar
Mars: 26,4 vardagar
Januari: 25,5,vardagar

2019
November: 33,3 vardagar
Augusti: 37,5 vardagar
Maj: 47 vardagar
Mars: 43 vardagar

Senast ändrat 07.07.2020