Aktuellt om coronaviruset COVID-19

Kommunens meddelande

Aktuell information om coronaviruset finns på Institutet för välfärd och hälsas (THL) webbplats. THL uppdaterar situationsbilden och anvisningarna på sin webbplats.

När finns det skäl att misstänka coronavirus?

Om du misstänker att du har blivit smittad av coronaviruset, ring alltid först! En yrkesperson bedömer din situation per telefon och hänvisar dig vid behov till fortsatta undersökningar.
Sibbo hälsocentral, vardagar 8–18, lö–sö 9–13, tfn 09 2353 6001
Övriga tider, om du har allvarliga symptom: Jourhjälpen, tfn 116 117
I nödsituationer ska du ringa till nödnumret 112!

Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelsmärta, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Misstänker du coronavirus? Genom att klicka på bilden kommer du till Omaolos symptombedömning (välj språket uppe till höger på sidan)

Symptombedömning för coronavirus infektion

 

THL: Anvisningar för vård i hemmet vid coronavirusinfektion (på finska)
THL: När ska man uppsöka vård? (på finska)

Den största risken för smitta är om du inom 14 dagar innan symptomen bryter ut har vistats inom ett område som hittills har klassats som epidemiområde eller varit i närkontakt med en person som med säkerhet har smittats av coronaviruset.

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta vid närkontakt då den insjuknade hostar eller nyser. Till coronavirusets sjukdomsbild kan höra feber, hosta, andnöd, muskelvärk och trötthet.

Vid misstanke om smitta ska man följa Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar.

Målet är att förhindra att viruset sprids

Målet med myndighetsverksamheten är att förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna. Syftet är att fortsättningsvis identifiera smittan och minska risken för fortsatt spridning av smitta genom att utreda smittkedjorna och kartlägga dem som exponerats för viruset. Genom bekämpningsåtgärder kan man minska att i synnerhet äldre personer och personer som har grundsjukdomar insjuknar samt trygga hälso- och sjukvårdens handlingskraft.

Ett eventuellt beslut om att förordna om karantän fattas av hälsovården efter laboratorieresultatet. Utgångspunkten är att personer som har vistats i samma stängda rum som en person som insjuknat i coronavirus över 15 minuter ska försättas i karantän.

Familjemedlemmarna till en person som försatts i karantän på grund av exponering är inte i karantän, eftersom de inte har varit i närkontakt med den som insjuknat i coronaviruset. De kan leva normalt och röra sig fritt.

De som satts i karantän får ett officiellt beslut, som vid behov berättigar vårdnadshavaren till ett barn under 16 år att stanna hemma för att sköta barnet, också om barnet är friskt. Beslutet baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar.

Telefonrådgivning om coronaviruset

En nationell telefonrådgivning ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.

Förutom telefonrådgivning kan man även få rådgivning via sms-meddelande, tfn 050 902 0163. Sms-tjänsten är i första hand avsedd för personer som inte kan använda telefon exempelvis på grund av hörselskada eller annan orsak.

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns information om coronaviruset samlad. De allmänna råd som ges via rådgivningstelefonen baserar sig på den information som finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Digital tjänst Omaolo.fi om coronaviruset

Till webbtjänsten Omaolo.fi

En enkät för symtombedömning av sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset, har öppnats i den elektroniska webbtjänsten Omaolo.fi. Syftet med den digitala tjänsten är att i flera kanaler stärka rådgivningen om det nya coronaviruset för medborgarna.

Med hjälp av tjänsten, som utvecklats av SoteDigi, Förlags Ab Duodecim och institutet för hälsä och välfärd, är det möjligt att göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet. På basis av resultatet från bedömningen kan man få anvisningar för fortsatt vård, om personen misstänker coronavirussmitta.

Stöd och diskussionshjälp

Social- och krisjouren i Östra Nyland ger stöd och diskussionshjälp för den som är oroad över sitt eget eller sina närståendes välmående och trygghet på grund av coronavirusläget.

Social- och krisjouren ger inte hälsorådgivning. Östra Nylands social- och krisjour har telefonnumret 040 517 4194.

Hjälp för coronaoro via Psykportens avgiftsfria chatt

Psykporten erbjuder en avgiftsfri chatt (på finska) som är öppen för alla. Du kan diskutera konfidentiellt med en sakkunnig från HNS Psykiatri om frågor som rör coronaviruset. Via chatten får du hjälp för psykisk oro som orsakats av coronapandemin såsom ångest, sömnlöshet och stress. Chatten ger också råd i andra frågor om livssituationen, bl.a. ekonomi, boende, barn och närståendes, rusmedelsanvändning eller våld i närrelationen.

Diskussionen på chatten förs anonymt och inget klientförhållande uppstår. På dina frågor svarar social- och hälsovårdens sakkunniga från HNS Psykiatri. Chatten är öppen vardagar må–to kl. 12–16 och fr kl. 12–15 på adressen mielenterveystalo.fi. Via den virtuella assistenten ”Milli” har du möjlighet att chatta med en sakkunnig på webbplatsen. Chatten betjänar i huvudsak endast på finska.

Socialvårdens coronarådgivningstelefon i Sibbo

Behöver du hjälp av socialarbetet i frågor som rör coronaviruset? Behöver du råd om olika tjänster som tillhandahålls av samhället eller frivilliga? Behöver du till exempel hjälp med att gå till matbutiken eller apoteket? Eller känns det som om pengarna inte räcker till på grund av extra utgifter eller som om väggarna faller över dig och du vet inte med vem du ska prata med?

Socialvårdens rådgivningstelefon hjälper dig med problem i vardagen som orsakats av coronaviruset. Socialvårdens coronarådgivningstelefon i Sibbo betjänar vardagar klockan 8-15 på numret 09 2353 6006. På numret ges ingen hälsorådgivning utan i hälsorelaterade ärenden ska man kontakta hälsocentralen.

Därutöver betjänar rådgivningsnumret för barnfamiljer i Sibbo 050 465 8352 vardagar kl. 8.15-15, familjerådgivningens telefon 040 191 6099 vardagar kl 8.15-15 och rådgivningens psykolog telefon 040 191 4535 vardagar kl 8.15-15, övriga tider Östra Nylands socialjour 040 517 4194. Rådgivningsnumret för vuxensocialarbetet 040 167 9215 och likaså rådgivningsnumret för tjänster för äldre 050 412 0478 betjänar vardagar under tjänstetid.

Personer som hör till corona-riskgrupper eller blivit exponerade för smittan bes avboka icke-brådskande tider till mun- och tandvården

Sibbo kommun ber att personer som hör till riskgrupperna för coronaviruset (COVID-19) samt personer som redan är smittade eller har blivit exponerade för smittan avbokar sina icke-brådskande tider till mun- och tandvården.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar finns det skäl att senarelägga icke-brådskande vårdtider för personer som har diagnosticerats med eller som misstänks ha coronavirusinfektion. Det uppmanas också att vårdtiderna senareläggs för personer som antingen hör till riskgrupperna, som har exponerats för eventuell smitta eller som har återvänt från en utlandsresa inom 14 dygn. Dessa grupper erbjuds endast akut vård.

Man ska inte heller besöka tandvården om man har några som helst förkylningssymtom. Var alltså vänlig och avboka din tid till icke-brådskande tandvård om du har även lindriga förkylningssymtom.

Vi hoppas att personer som hör till ovan nämnda grupper själv avbokar sin tid till icke-brådskande vård genom att ringa tidsbeställningen i Sibbo, numret är 09 2353 6002. Om numret inte svarar, kan man också avboka sin tid genom att lämna ett meddelande i telefonsvararen. Den automatiska telefonsvararen ger anvisningar om hur man avbokar sin tid. Vänligen lyssna på anvisningarna i sin helhet när du ringer numret.

Om du behöver akut tandvård men har förkylningssymtom, respektive hör till ovan nämnda grupper, ta först kontakt med mun- och tandvården per telefon. Under samtalet bedömer personalen behovet av vård och anvisar en vårdplats för dig.

Krisinfo för företagare

Kommunen har grundat en egen webbsida för krisinfo riktad till företag. På sidan samlas information som hjälper företagare och företag att klara sig igenom situationen. Sidan innehåller till exempel information om olika former av finansiering som Sibboföretag kan ansöka om under nu rådande undantagsförhållanden. Du kommer till sidan på sibbo.fi via denna länk.

Vanliga frågor och svar

Kan jag få coronaviruset via konsumtionsvaror eller livsmedel som importerats från epidemiområdet? Varför sätts inte närstående till exponerade personer i karantän? På THL:s webbplats finns frågor och svar om det nya coronaviruset.

Information om antalet insjuknade i coronaviruset

Sibbo informerar om coronavirussmittan som kräver specialåtgärder av kommunen eller Sibbobor. Vad gäller informationen ser man till att invånarnas, patienternas, personalens och de exponerades integritetsskydd tryggas.

THL publicerar information om bekräftade coronavirusfall också kommunvis i sin digitala coronakarta. Applikationen innehåller den aktuella informationen om antalet insjuknade i Sibbo och även uppgifter om antalet utförda tester enligt sjukvårdsdistrikt. Du hittar coronakartan (på finska) bakom den här länken.

 

God handhygien är det bästa sättet att skydda sig mot smitta

Kom ihåg att god handhygien är det bästa sättet att skydda sig mot smitta. Det bästa sättet är att tvätta händerna med tvål.

Använd alkoholbaserat handdesinfektionsmedel om det inte är möjligt att tvätta händerna med flytande tvål och vatten. God handhygien bekämpar också säsongsinfluensa.

Tvätta händerna och stoppa smittor. Sköld händerna med rikligt med vatten. Använd tvål och gnugga handflatorna mot varandra. Gnugga även händernas ovansidor, tummarna och mellan fingrarna. Fläta ihop fingrarna och gnugga. Skölj händerna med rikligt med vatten. Torka händerna noggrant med en pappershandduk. Stäng kranen med pappershandduken. En liten görning med stor betydelse.

 

Hosta och nys rätt. Hosta och nys i ärmen så stoppar du smittor. Använd engångsnäsdukar om möjligt. Släng använda näsdukar direkt i soporna och tvätta händerna med tvål. En liten gärning med stor betydelse.

 

Suomeksi

 

In English

Senast ändrat 25.05.2020