Rådgivningspsykolog

Syftet med rådgivningspsykologens tjänster är att främja en sund utveckling av barnet, stödja föräldraskapet, upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede och hjälpa till med dem. Tjänsten är avsedd för Sibbobarn under skolåldern och deras vårdnadshavare. Tjänsten är konfidentiell och avgiftsfri.

Rådgivningspsykologen är på semester 20.7-10.8. Vid brådskande ärenden kan du ta kontakt med rådgivningens hälsovårdare.

 

Rådgivningspsykologen erbjuder stödsamtal i coronavirusläget per telefon


Gravida och föräldrar till barn under skolåldern kan vända sig till rådgivningspsykologen för att stöd i frågor som anknyter till föräldraskap eller familjens mående under coronavirusläget. Ta kontakt om t.ex. oro kring framtiden, ovisshet, rädslor eller en förändrad vardag belastar dig eller din familj.


Från numret fås inte hälsorådgivning. Psykologen nås bäst under telefontiden måndag-torsdag kl. 12-12.45.

 

Rådgivningspsykologen kan hjälpa när

  • du är oroad eller rädd under graviditeten eller inför förlossningen
  • du har drabbats av missfall, förlusten av ett barn, barnlöshet eller sjukt barn
  • du är oroad över barnets rädslor, känslighet, utmanande beteende, koncentrationssvårigheter eller frågor som rör reglering av känslor
  • ditt barn har svårigheter i daghemmet eller gruppsituationer
  • du är oroad över ditt välmående och hur du ska orka
  • du är utmattad, deprimerad eller känner ångest

Hur kommer jag i kontakt med rådgivningspsykologen?

  • beställ tid per telefon 040 191 4535, bäst anträffbar må-to kl. 12-12.45. Jag ringer tillbaka vid behov. Obs! På semester 20.7-10.8, ta kontakt med rådgivningens hälsovårdare vid brådskande ärenden.
  • du kan också diskutera saken t.ex. med din hälsovårdare eller läkare
  • ingen remiss behövs

Tjänsten omfattar handledning, rådgivning, stöd i föräldraskapet och konsultation samt psykologiska undersökningar såsom kognitiva bedömningar och bedömningar av utvecklingsnivån. Rådgivningspsykologen samarbetar med andra yrkesutbildade personer inom hälsovården samt med dagvården vid behov.

Suomeksi
Senast ändrat 14.07.2020

BESÖKADRESS


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån., rum 11
04130 Sibbo

KONTAKTUPPGIFTER


Rådgivningspsykolog
Jenny Ansala
tfn 040 191 4535
jenny.ansala@sibbo.fi

Telefontid
mån−tors kl. 12-12.45

Servicechef
Marjo Karppinen
tfn 050 329 9418
marjo.karppinen@sibbo.fi

Vänligen använd inte e-posten
för att skicka personuppgifter
eller sekretessbelagd information.

GENVÄGAR


Barnskydd
Dataskydd
Familjerådgivningen
Rådgivning

PÅ ANDRA WEBBPLATSER