RA 7 Norrkullalandet

suomeksi

Ändring av stranddetaljplan

Planändringsområdet ligger i Sibbo skärgård på ön Norrkullalandet och omfattar ca 25,5 ha. Detaljplaneändringen berör fastigheterna 1-189, 1-190, 1-191, 1-192, 1-193, 1-194 och 1-195 samt delar av fastigheterna 1-145 och 1-188 i byn Norrkullalandet i Sibbo kommun.
Syftet med planändringen är att göra det möjligt att utveckla turismen och rekreationsmöjligheterna på ön.

Avgränsningen på kartan

Läget på kartan

Kontaktpersoner

Sibbo kommun
planläggningschef Jarkko Lyytinen
050 409 3957,  fornamn.efernamn@sibbo.fi

Arkkitehtitoimisto Juhani Aalto Oy
arkitekt Juhani Aalto, 0400 997 597
arkitekt Anne Malve, 045 806 3988,
fornamn.efternamn(at)arkja.fi.

Startskedet

Stranddetaljplanen kungörs anhängig 29.5.2019

Kungörelse om anhängighet 29.5.2019 (pdf)
Prgram för deltagande och bedömning (pdf)

Senast ändrat 26.06.2019