RA 7 Norrkullalandet

På svenska

Ranta-asemakaavan muutos

Kaavamuutosalue sijaitsee Sipoon saaristossa Norrkullalandetin saarella ja on kooltaan n. 25,5 ha.
Kaavamuutos koskee Sipoon kunnan Norrkullalandetin kylän kiinteistöjä: 1-189, 1-190, 1-191, 1-192, 1-193, 1-194 ja 1-195 sekä osia kiinteistöistä 1-145 ja 1-188. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa matkailu- ja virkistyskäytön kehittäminen saarella.

Rajaus kartalla

Sijainti kartalla

Yhteyshenkilöt

Sipoon kunta:
kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
050 409 3957,  etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Arkkitehtitoimisto Juhani Aalto Oy:
arkkitehti Juhani Aalto, 0400 997 597
arkkitehti Anne Malve, 045 806 3988,
etunimi.sukunimi@arkja.fi.

 HUOM! Sipoon kunta on lisännyt toimia koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Söderkullan infopiste suljetaan mutta kunnan infopiste, joka sijaitse Nikkilän kirjastossa, pidetään auki.

Sama kirjastoissa nähtävillä oleva kaava-aineisto on luettavissa sähköisesti kaavan omilta nettisivuilta.

 Valmisteluvaihe

Ranta-asemakaavan luonnos, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu valmisteluaineisto on nähtävillä 5.3.-6.4.2020 asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) kirjaston aukioloaikana sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet toimitetaan kirjallisesti 6.4.2020 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Maankäyttöjaoston päätös 12.2.2020 § 12 (pdf)

Kuulutus 5.3.2020 (pdf)

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Kaavakartta luonnos (pdf)
Kaavaselostus luonnos (pdf)

Selostuksen liitteet: (pdf)
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Liite 2: Ranta-asemakaavan pienennös (pdf)
Liite 3: Merkinnät ja määräykset (pdf)
Liite 4: Norrkullalandetin itäosan pesimälinnustoselvitys ja lepakkokartoitus (pdf)
Liite 5: Norrkullalandetin itäosan luontoselvitys (pdf)
Liite 6: Havainnekuva (pdf)

 

Aloitusvaihe

Ranta-asemakaava kuulutetaan vireille 29.5.2019

Kuulutus vireilletulosta 29.5.2019 (pdf)
Osallistumis- ja arviontisuunntitelma (pdf)

Viimeksi muokattu 16.03.2020