N 49 Kvarter 1015 (f.d. busstationen), 1008 och 1006

suomeksi

Detaljplaneändring

Detaljplanens ändringsområde ligger i det sydvästra hörnet av korsningen mellan Stora Byvägen och Mixvägen samt på östra sidan av Stora Byvägen på båda sidorna av Vinkelgränd i centrum av Nickby. Ändringsområdet omfattar ca 1,6 ha. Målsättningen med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av bostadsbyggnader på den före detta busstationens område. Samtidigt granskas markanvändningen i grannkvarteren och skyddsbeteckningarna för värdefulla byggnader.

Planområdet på bakgrundskartan

Kontaktuppgifter

planläggare Dennis Söderholm
tfn 040 141 7043

planläggningschef Jarkko Lyytinen
tfn 050 409 3957

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Startskedet

Kungörelse om anhängighet 2.5.2019 (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)

 

Planområdet på flygbildProgrammet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, fanns framlagt under tiden 2.5–3.6.2019 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 3.6.2019, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Senast ändrat 10.10.2019